12 de juny de 2020
- La Vanguardia

    Els col∙legis de metges i d’infermeres, així com la societat de gestors de la sanitat, han portat a totes les autoritats sanitàries autonòmiques i estatals una llista de canvis essencials per salvar el sistema.

    Ultimàtum de metges i infermeres a Catalunya per salvar el sistema