FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Formació

Amb aquest curs seràs capaç de valorar correctament una ferida, decidir quines sutures es poden realitzar i quines han s’han de derivar a altres professionals. Sabràs oferir la informació i realitzar les cures necessàries a la persona amb ferides sutures.
T'hi podràs inscriure a partir del 21 de febrer

Formació

Aquest curs te com a objectius treballar els aspectes relatius a la valoració i cura de les cremades, com a ferides especials. També s’inclourà la valoració inicial i les pautes d’actuació amb l’objectiu que no es cometin errors importants durant l’assistència urgent a un cremat greu, doncs, és una situació que pot esdevenir inesperadament, en qualsevol àmbit assistencial. La correcta actuació, en aquests casos, és de vital importància. T'hi podràs inscriure a partir del 28 de febrer.

Formació

En aquest curs adquiriràs i aprofundiràs coneixements sobre l'activitat del professional en situacions d'urgència. Amb els coneixements adquirits podràs ser capaç de detectar situacions d'urgència del pacient ingressat a qualsevol unitat assistencial sent capaç de donar una atenció de qualitat i de forma responsable. Inscripcions obertes