30 de setembre de 2020

Es reduirà la durada prevista i s’aplicaran les mesures establertes per les autoritats sanitàries

El COIB aplicarà estrictes mesures de seguretat a la reunió de l’Assemblea General Ordinària del 7 d’octubre

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) té previst celebrar la seva assemblea el dia 7 d’octubre, a les 16.30 h, en primera convocatòria, i a les 17 h, en segona, a la sala d’actes del COIB (c. Pujades 350, de Barcelona. Tercera planta). Si és necessari, s’habilitaran espais annexos.

Per tal de garantir la seguretat de totes les persones assistents, s’aplicarà un pla de contingència per garantir que es compleixen les mesures establertes per les autoritats sanitàries: el manteniment de la distància mínima de seguretat, la higiene de mans, l’ús de la mascareta i el control de temperatura. Per facilitar el procés d’acreditació, es recomana a les persones assistents que arribin amb prou temps d’antelació. Les acreditacions es començaran a fer a les 16 h.

Durant la sessió s’exposarà i s'aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, així com el pressupost per a l'exercici de 2020. S’hi inclouran precs i preguntes.

La memòria d'activitats, el balanç i compte de resultats de l'any 2019, i la proposta de pressupost per a l'any 2020 estaran a la vostra disposició a la seu del COIB a partir del 30 de setembre, o bé la podeu demanar per correu electrònic a l'adreça assemblea@coib.cat.