29 de desembre de 2020

  L’enquesta sobre comunicació, que es va fer entre els mesos d’octubre i novembre, mostra que la corporació té marge de millora en aquest àmbit

  El correu electrònic és el canal preferit de les col·legiades per assabentar-se de les activitats del COIB

  El 95 % de les persones col·legiades afirma tenir coneixement dels missatges de correu electrònic que envia el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). El 70 % diu assabentar-se de les coses que passen a la corporació a través d’aquest canal i més de la meitat afirma que és la via preferida per conèixer el que passa al COIB. A més, amb una puntuació de 3,5 sobre 5, és el canal millor valorat, seguit del butlletí electrònic (3,4) i el web (3,2). D’altra banda, gairebé sis de cada deu col·legiades es consideren entre moderadament satisfetes i molt satisfetes amb la comunicació de la corporació que, tot i així, té un marge important de millora. El servei del COIB que més coneixen és la formació que, després de l’atenció col·legial, també és el millor valorat.

  Aquestes són algunes de les conclusions de l’enquesta de comunicació que la corporació ha dut a terme entre el 22 d’octubre i el 17 de novembre de 2020 per avaluar les percepcions que tenen les col·legiades sobre la manera com comunica el COIB, així com el nivell de coneixement i satisfacció amb els serveis que la institució els ofereix. Les conclusions serviran per elaborar una estratègia que permeti millorar la manera com comunica l’entitat.

  L’enquesta s’ha difós per correu electrònic a 33.781 persones col·legiades, de les quals han respost de manera voluntària 621. Donat que ha contestat qui ha volgut, no es pot considerar que l’enquesta sigui probabilística. Malgrat tot, hi ha una correlació força elevada entre l’edat i el sexe de les persones que han participat i el total de col·legiades.

  Els resultats més destacats del qüestionari han estat els següents:

  • El correu electrònic és el canal més habitual a través del qual les col·legiades s’assabenten del que passa al COIB, seguit del butlletí electrònic i del web. Les xarxes socials del COIB no s’identifiquen com un canal d’informació massa habitual.
  • Prop d’un 10 % de les persones enquestades afirma que no se sent informada sobre les coses que passen al COIB.
  • El canal més ben valorat és el correu electrònic, seguit del butlletí electrònic i del web. Aquests tres canals també són els que es coneixen més. Més del 95 % de les persones enquestades afirma tenir coneixement dels missatges de correu electrònic que envia el COIB, el 83,25 %, del web, i el 79,23 %, del butlletí electrònic.
  • El tipus de canal preferit per rebre informació sobre el COIB és el correu electrònic.
  • Gairebé la meitat de les persones que han respost el qüestionari afirma tenir molt poc o poc coneixement sobre les activitats que fa el COIB. Un 32 % diu que en té un coneixement moderat i un 19 % manifesta que té molt o força coneixement.
  • Prop del 48 % de les persones que han participat a l’enquesta afirmen tenir molt poc o poc coneixement sobre els serveis que els ofereix el COIB. El 32 % en té un coneixement moderat i el 20 % afirma tenir un grau de coneixement molt elevat o elevat.
  • Els serveis del COIB més ben valorats per les col·legiades que han respost l’enquesta són Atenció Col·legial, la formació i la informació col·legial. Els que estan menys valorats són l’hotel d’entitats, el Programa infermera portadora (CAIVV) i el Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC).
  • El servei més conegut és la formació. Prop del 93 % de les col·legiades que han participat afirmen conèixer-lo. Gairebé el 83 % té coneixement del servei d’atenció col·legial i prop del 67 % diu conèixer la borsa de treball.
  • En general, el grau de coneixement dels serveis es correlaciona amb la valoració que se’n fa.
  • El 47 % de les persones que participen a l’estudi perceben el COIB com a molt poc o poc útil, el 25 % el consideren moderadament útil i el 28 % diuen que és útil o molt útil.
  • Més de la meitat de les persones que responen cita un concepte positiu per definir el que els aporta el COIB. D’entre els conceptes positius, els més repetits tenen a veure amb el concepte d’informació. Pel que fa als conceptes negatius, el més citat és “res”.
  • Prop del 37 % de les persones que participen a l’enquesta perceben la imatge pública del COIB com a molt dolenta o dolenta, el 24 % no la consideren ni bona ni dolenta i el 30 %, com a bona o molt bona.
  • La meitat de les persones que han respost l’enquesta han citat tres adjectius o menys per identificar el COIB. El 51 % de les paraules citades són negatives i el 49 %, positives. Els conceptes negatius més citats són “car” o similars, “llunyà” i “inútil”. Els positius més freqüents són “professional”, “formador” i “actual”.
  • El 39 % de les persones que participen a l’estudi manifesten sentir-se molt poc o poc satisfetes amb la manera com es comunica amb elles el COIB, el 31 % se’n consideren satisfetes o molt satisfetes i el 28 % no es consideren ni molt ni poc satisfetes.

  Una de les àrees estratègiques del COIB és la comunicació. Durant els darrers mesos, la corporació ha renovat el seu butlletí digital quinzenal, ha transformat l’Instagram del Banc d’Imatges Infermeres en un mitjà corporatiu, ha obert un canal de Telegram i ha treballat en una nova revista bianual, anomenada Infermeres, que publicarà passades les festes. També està previst que properament es millori la usabilitat i l’estructura del web. Amb la informació que s’ha recollit de l’enquesta, durant els propers mesos es duran a terme altres actuacions que permetin millorar el coneixement dels serveis que ofereix el COIB a les persones que hi estan col·legiades i es doni visibilitat pública a les infermeres, entre d’altres accions.

  Accediu a l'Informe complet amb els resultats de l'enquesta de comunicació