Un estudi coordinat pel COIB, publicat a la revista Frontiers in Public Health, identifica barreres internes i externes en el desenvolupament de la prescripció infermera i apunta solucions per superar-les

Les infermeres reclamen més reconeixement del seu rol com a prescriptores de medicaments i productes sanitaris

El darrer número de la revista Frontiers in Public Health publica un estudi coordinat des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), que avalua les percepcions que tenen les infermeres sobre la prescripció que fan de medicaments i productes sanitaris. A partir de la realització d’una investigació qualitativa en què han participat 24 infermeres de la demarcació de Barcelona, els autors han identificat la necessitat d’augmentar el reconeixement i l’acceptació del seu paper prescriptor entre la societat, la resta dels professionals de la salut i la mateixa professió. Els resultats del treball serviran per dur a terme accions per facilitar el desenvolupament de la prescripció infermera.

L’estudi tenia l’objectiu de descriure l’experiència de les infermeres de Barcelona que prescriuen medicaments i productes sanitaris, mitjançant recepta electrònica, a més de visibilitzar la prescripció infermera. Per fer-ho, els autors han seleccionat un total de 24 infermeres de dos perfils diferents: 19 que treballaven en centres d’atenció primària i que han estat pioneres en la prescripció de medicaments i productes sanitaris, i 5 que havien participat en la regulació i el desplegament de la prescripció infermera a Catalunya entre els anys 2009 i 2019. L’abordatge de l’estudi ha estat qualitatiu i ha combinat grups de discussió i entrevistes en profunditat semiestructurades. Les 19 infermeres del primer perfil han participat en grups de discussió, mentre que les del segon han estat entrevistades.

Catàleg restrictiu

A partir de les respostes de les infermeres interrogades, els investigadors han identificat diverses barreres, tant internes com externes, que dificulten el desenvolupament de la prescripció infermera, entre les quals citen la falta de reconeixement de la prescripció infermera, i l’existència d’un catàleg excessivament restrictiu de medicaments i productes sanitaris que les infermeres poden prescriure i la possible manca de formació en farmacologia.

Pel que fa a les estratègies per impulsar la prescripció infermera, les persones que han participat en l’estudi han posat en valor, entre d’altres qüestions, les actuacions realitzades a l’inici del desplegament del projecte, destacant el lideratge i les reclamacions de les infermeres i la demostració dels avantatges que té la prescripció infermera en la salut de la població a partir d’evidències científiques. Les participants també han identificat diverses àrees de millora, com ara l’increment del catàleg de medicaments i productes sanitaris que poden prescriure les infermeres, i la normalització de la prescripció infermera entre el públic, les mateixes infermeres i la resta de professionals de la salut.

Les participants també han parlat sobre els aspectes positius de la prescripció per a la professió. En aquest sentit, han esmentat, entre d’altres, el fet de sentir-se empoderades i reconegudes, així com els beneficis que comporta per a les persones ateses i per al públic general.

La responsable de Transferència del Coneixement del COIB i investigadora del Grup de Recerca Gènere i Societat de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna - Universitat Ramon Llull, Olga Canet, primera signant de l’article, destaca que “el fet de conèixer les experiències de les infermeres que prescriuen medicaments i productes farmacèutics és essencial per millorar l’eficiència i la qualitat del tractament de les persones ateses.”

Una reclamació històrica

El mes de gener de 2021, les infermeres catalanes van poder començar a prescriure medicaments i productes sanitaris mitjançant recepta electrònica en el sistema públic de salut. Es feia així realitat una reclamació històrica de la professió, que suposava l’augment de l’autonomia professional de les infermeres i la normalització d’una situació que forma part de les activitats pròpies de la professió, que és prescriure cures, tant tractaments que es deriven de l’activitat infermera, com dietes, activitat física i altres consells per promoure hàbits saludables i prevenir problemes de salut.


Referència de l’article

Canet-Vélez O, Jodar-Solà G, Martín-Royo J, Mateo E, Casañas R and Galbany-Estragués P (2023) Experiences of Spanish nurses in the rollout of nurse prescribing: a qualitative study. Front. Public Health 11:1163492. doi: 10.3389/fpubh.2023.1163492