7 de setembre de 2020

  La corporació ha superat amb èxit l’auditoria externa de recertificació dels seus processos de gestió i mediambientals, la qual cosa garanteix un bon servei a les seves col·legiades, l’ús eficient dels recursos i la reducció de l’impacte ambiental de les seves activitats.

  El COIB renova les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha superat sense cap incidència i amb diversos punts forts l’auditoria de recertificació del seu sistema de gestió de la qualitat, d’acord amb les normes ISO 9001:2015 –de gestió de la qualitat dels seus processos– i ISO 14001:14001 –de gestió ambiental.

  L’auditoria de revisió del sistema de gestió de la qualitat del COIB ha estat realitzada per l’empresa Bureau Veritas, que ha destacat com a punts forts la realització per part de la Direcció d’un informe de revisió exhaustiu i complet, la inclusió de temes ambientals en l’organització dels esdeveniments de la corporació, el foment de formes de transport sostenibles entre els seus treballadors, el procediment de pagaments que té establert el COIB i el seguiment de l’activitat de les diferents àrees de la corporació a través del programa de gestió col·legial Ulisses, així com l’exhaustivitat de la informació que recull. Els auditors han revisat tots els processos del sistema, com Administració i Atenció Col·legial, Sistemes, Comunicació, Formació, Recursos Humans, Comptabilitat i Finances, i els processos ambientals, entre d’altres.

  El sistema de gestió de la qualitat del COIB forma part del pla millora contínua de la corporació, per tal de garantir la qualitat dels serveis que la corporació ofereix a les seves col·legiades i assegurar que les seves actuacions es fan de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

  El COIB es va certificar per primer cop de la ISO 9001 l’any 2005 i de la ISO 14001, l’any 2014.