20 de juliol de 2020

S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici del 2020.

El COIB convoca l'Assemblea General Ordinària per al 7 d’octubre

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 7 d’octubre de 2020 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes del COIB (c/ Pujades, 350. Tercera planta).

L'Assemblea General Ordinària se celebrarà a les 16.30 hores, en primera convocatòria, i a les 17 hores, en segona. Durant aquesta sessió, que inclourà precs i preguntes, s'exposarà i s'aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2020.

La memòria d'activitats, el balanç i compte de resultats de l'any 2019, i la proposta de pressupost per a l'any 2020 estaran a la vostra disposició a la seu del COIB a partir del 30 de setembre, o bé la podeu demanar per correu electrònic a l'adreça assemblea@coib.cat.

L’Assemblea General es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.