19 de novembre de 2021

En un comunicat conjunt, els quatres col·legis d’infermeres catalans denuncien l’intrusisme professional que suposen les propostes de creació de noves titulacions i l’assumpció temporal d’atribucions i competències professionals pròpies i exclusives de les infermeres per part d’altres professions amb l’excusa de l’emergència de la crisi sanitària.

El Consell de Col·legis d’Infermeres adverteix de la invasió de les competències infermeres durant la pandèmia

El Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC), del qual forma part el COIB, juntament amb els col·legis d'infermeres de Tarragona (CODITA), Lleida (COILL) i de Girona (COIGI), denuncien juntament amb les associacions científiques de l’àmbit infermer la invasió de les atribucions i competències infermeres als centres de salut públics i privats de Catalunya en diferents àmbits com la radiologia, anàlisis clíniques i anatomia patològica, urgències i emergències o la proposta de creació de la titulació de tècnic superior en gestió de serveis en centres gerontològics.

Demanen a les administracions públiques amb competències en salut, en educació i en ocupació, així com als centres de treball, que duguin a terme les actuacions necessàries per garantir el marc competencial de les titulades en el Grau d’Infermeria, protecció legal i professional que ha de garantir el benestar de les infermeres i els infermers i avalar l’atenció a la salut de la ciutadania, amb seguretat i qualitat.

Llegeix el comunicat
 

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres | Ariadna Creus i Àngel García