28 de novembre de 2022

El Boletín Oficial del Estado del 28 de novembre recull la resolució per la qual es convoquen les proves teòrico-pràctiques per al reconeixement dels títols estrangers d’especialistes en Ciències de la Salut, obtinguts en estats no membres de la Unió Europea

El Ministeri de Sanitat convoca les proves per reconèixer títols estrangers d’especialista en Ciències de la Salut

La Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat ha fet oficial la convocatòria de les proves per accedir al reconeixement de títols d’especialista per aquells professionals de Ciències de la Salut que l'hagin obtingut en estats no membres de la Unió Europea, que ho hagin sol·licitat prèviament i que apareguin als llitats d’admesos en aquestes proves d’aptitud.

La prova teòrico-pràctica per a l'especialitat d'infermeria obstètrico ginecològica (llevadores) està prevista per al dia 4 de febrer, a les 9 hores.

Per a poder participar en les proves, s’ha de comunicar al Ministeri mitjançant la seu electrònica del Ministeri de Sanitat.

Accedeix a tota la informació relativa a les proves.

 

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus & Àngel García