17 de novembre de 2023

  Paqui Pavón, infermera i secretaria de la Junta de Govern, i la infermera Olga Canet, llicenciada en Humanitats i doctora en Pedagogia, presenten dues comunicacions en el XXVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, celebrat del 15 al 17 de novembre a Valladolid.

  El COIB participa en el XXVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados amb dues comunicacions sobre l’exercici professional i les migracions de les infermeres de Barcelona

  Expectativas de las enfermeras de Barcelona vinculadas a su ejercicio profesional.
  Olga Canet

  La manca d'infermeres i la inestabilitat laboral del col·lectiu han esdevingut una preocupació mundial. Aquesta crisi actual fa que sigui necessari indagar sobre les expectatives de les infermeres relacionades amb l’exercici professional i les condicions laborals del col·lectiu. Des del COIB s’han presentat a INVESTEN els resultats d’un estudi de disseny qualitatiu descriptiu al respecte, estudi realitzat de març del 2022 a maig del 2023.

  RESULTATS.  Les infermeres, amb relació a la seva carrera professional, des d’una perspectiva de futur desitgen: que es produeixin canvis de millora, escollir el lloc de treball i que la seva feina i professió estiguin més valorada. Les temàtiques sobre les condicions laborals han estat: la percepció de la inestabilitat laboral, la compensació econòmica insuficient i altes càrregues de treball, així com la infravaloració i baix reconeixement professional i de les especialitats per les institucionals. La percepció de les condicions laborals i expectatives professionals poden tenir un impacte significatiu en el benestar de les infermeres. És important que els ocupadors treballin per a millorar les condicions laborals i professionals per garantir un ambient de treball saludable. Aquesta percepció d’infravaloració de la professió infermera pot deure's a una falta de coneixement, estereotips de gènere, falta de visibilitat, remuneració baixa i a la no participació en la presa de decisions. Una conciliació efectiva entre el treball i la vida personal podria incloure horaris de treball flexibles, així com oportunitats per al desenvolupament professional i la formació contínua.
   

  Percepciones de las migraciones y el abandono de las enfermeras en su ejercicio profesional.
  Francisca Pavón

  Les infermeres han pensat sovint a deixar l’exercici professional, fet vinculat al desgast personal, escasses oportunitats de desenvolupament, manca de compromís afectiu professional, baixa satisfacció laboral o conflictes treball-família, entre altres. En els darrers deu anys la taxa d'abandonament professional per part de les infermeres és més gran, junt amb un augment de les infermeres que cerquen feina, també acompanyat d'una percepció de caiguda en el nombre de contractes permanents.

  Un segon estudi qualitatiu realitzat pel COIB en infermeres de Barcelona que hagin migrat a l’estranger o hagin abandonat l’exercici professional amb caràcter temporal o definitiu finalitzat el maig 2023, ha evidenciat que la decisió de deixar el lloc de treball i/o immigrar a altres països va ser causat per una excessiva càrrega de treball motivada per jornades de treball esgotadores.  També, per l’actual manca d'infermeres, a més de les condicions laborals, que generen més baixes laborals en els equips i com a conseqüència, les càrregues de treball són elevades. La necessitat de canvi també es produeix per poc desenvolupament professional actual. Cal destacar que les infermeres van remarcar la manca d'autonomia viscuda. Quan les infermeres van tornar de nou al seu país d'origen, la raó estava relacionada amb la seva vida personal més que per raons professionals. L'abandonament de la professió infermera és un problema multifactorial que requereix una atenció integral. L’estudi deixa palès que es necessiten mesures per a abordar la càrrega de treball, millorar la satisfacció laboral, incrementar el compromís organitzacional, i augmentar les oportunitats de desenvolupament professional per a retenir a les infermeres en el sistema de salut. 

  En la seva ponència, Pavón va remarcar que és necessari implantar polítiques de millores laborals i dotacions adequades d’infermeres per tal d’aconseguir el bon desenvolupament professional i evitar l’abandonament i les migracions de les infermeres de Barcelona.