24 de novembre de 2023

El III Conveni Col·lectiu de Treball de l’Institut Català de la Salut (ICS) mancat de reconeixement professional i salarial de les infermeres.

Decepció pel conveni de l'ICS que topa el desenvolupament professional de les infermeres

Decepció absoluta al Consell i els col·legis d'infermeres de Catalunya pel III Conveni Col·lectiu de Treball de l'Institut Català de la Salut (ICS) signat el passat dimecres i que igual que el conveni del SISCAT de desembre de 2022, topa el desenvolupament professional de les infermeres.

Una altra oportunitat perduda, denunciem el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis (COIB, COIGI, COILL i CODITA) que avisem del risc que suposa perpetuar les infermeres en la precarietat laboral, menystenint la seva formació i allunyant del nostre sistema de salut les infermeres formades, especialistes i talentoses. Una atenció de qualitat que les infermeres no cobrem i que, per desgràcia, paguen i pagaran els ciutadans i ciutadanes.

Set són les mesures destacades del conveni. Sense entrar a avaluar qüestions retributives com l'increment del sou fix anual en 1.700 euros (a la vegada que una reducció dels incentius de la direcció per objectius DPO fins ara retribuïts) per assolir l'anunciada equiparació salarial de les infermeres de l'ICS amb les de la resta del SISCAT; el complement per un import màxim de 450 euros anuals per a les infermeres que treballin a torns i donin cobertura les 24 hores del dia o del reconeixent i compensació del solapament del temps dedicat en els canvis de torn; ens preocupa l'enginyeria lingüística del conveni entorn de la categoria professional de les especialitats infermeres (IE), així com de les experteses (ESTO) i de la infermeria de pràctica avançada (IPA).

Anuncia el conveni el reconeixement de la categoria d’especialitat en infermeria (amb 1.500 euros anuals) en la carrera professional i que afecta les infermeres que tenen el títol i treballen en l’àmbit de la seva especialitat. Un reconeixement que no es correspon amb la titularitat de plaça d'infermera especialista que reclamem les corporacions professionals i les societats científiques.

Aquesta vinculació de l'especialitat a la carrera professional queda molt lluny del merescut reconeixement de la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) que, com els metges i altres professionals de salut, cursem les infermeres per a obtenir els respectius títols d'infermera especialista en Familiar i Comunitària, Geriatria, Pediatria, Salut Mental o del Treball; amb menció a part de les llevadores (Infermeria Obstetricoginecològica) que, tot i tenir la categoria professional reconeguda des del 2008 (això sí, a instàncies del compliment de la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu relativa al reconeixement de qualificacions professionals), hem de dir que tampoc milloren en la taula salarial com sí que ho fan els especialistes d'altres disciplines.

A aquesta desconnexió entre formació i ocupació (laboral) s'hi sumen mesures com el reconeixement de la carrera professional de les infermeres obtinguda en l’àrea de crítics, anestèsia, cremats i quiròfans (amb una millora de 1.000 euros anuals); la retribució (750 euros anuals) de la formació especialitzada en l’àrea medico-quirúrgica en general, especialitat infermera reconeguda però sense pla docent aprovat; o el mal anomenat reconeixement de les infermeres de pràctica avançada, encara pendents d'ordenació professional.

És per tot això que Consell i col·legis  lamentem que les reivindicacions professionals de les infermeres no arribin a les taules de negociació i s'assoleixin acords que sotmeten el desenvolupament de la nostra cura a un marc laboral, que no científic. Convenis que, un cop més, manquen del reconeixement professional i la retribució salarial que ha d'incentivar la formació i fidelització de les infermeres catalanes.

 

COMUNICAT CCIIC EN PDF

III conveni de l’Institut Català de la Salut (ICS, 22/11/23)

III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT, 20/12/22)