Es tracta d’una reclamació històrica de la professió, que permet millorar la qualitat de l’atenció i disminuir la duplicitat de les visites

Les infermeres catalanes ja prescriuen els seus plans de medicació mitjançant recepta electrònica

Les infermeres ja podran començar, a partir d’ara, a emetre els plans de medicació que indiquen en la seva pràctica diària dins el sistema de recepta electrònica, amb signatura pròpia. Això permet donar visibilitat a les indicacions que realitzen les infermeres, evitar duplicitats de visites i esperes innecessàries i, en definitiva, fer el sistema més eficient.

Ara bé, aquest procés requereix l’obtenció d’un certificat de signatura digital per tal que les infermeres puguin signar l’ordre de dispensació en el format de recepta electrònica. El procés per obtenir-lo és llarg i complex i s’anirà desplegant arreu del país de manera progressiva.

El 12 de gener va començar una fase de proves, que està previst que s’allargui durant el mes de febrer. Hi participen 114 infermeres de 38 equips. Posteriorment, el procés de certificació s’anirà desplegant arreu del territori.

Prescripció de la recepta electrònica

Per poder prescriure, cal que les infermeres tinguin l’acreditació corresponent. El requisit per tenir-la és demostrar més d’un any d’exercici professional. Si fa menys d’un any que exerceixen, poden fer una formació específica. Les infermeres que certifiquin que compleixen algun d’aquests requisits, poden sol·licitar el document d’acreditació, emès pel Departament de Salut. 

La sol·licitud s’ha de fer de manera individual al Canal empresa o bé al portal de Tràmits de la Generalitat. En aquests moments, de les aproximadament 52.000 infermeres en actiu que hi ha a Catalunya, n’estan acreditades 25.709.

Un cop acabat el procés d’acreditació, els col·legis professionals d’infermeres i infermers els hi emeten el certificat digital. Aquest procés s’ha començat pels centres en fase de prova.

Fins ara, 39 proveïdors han signat contracte amb els col·legis. Com s’ha comunicat des de la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut) a les diverses entitats proveïdores, són els proveïdors els que s’han de posar en contacte amb els col·legis per tal de poder formalitzar el contracte.

A més del reconeixement professional que representa aquesta fita, és important remarcar que suposarà normalitzar una situació que forma part de les activitats infermeres i millorarà l’atenció de la ciutadania, mitjançant la desburocratització del sistema de salut i la disminució de la duplicitat de visites. Es tracta també de la resposta a una demanda històrica del Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), que aplega les quatre corporacions infermeres del país.

Precisament, el desplegament s’ha iniciat per l’atenció primària, donat que les infermeres que treballen en aquest àmbit són les que més prescripcions autònomes han fet i utilitzen des de fa temps els mòduls de prescripció de l’estació clínica de treball.

Aquest procés complex ha requerit de la cooperació de la Gerència del Medicament del CatSalut, dels col·legis professionals que configuren el CCIIC i de les entitats proveïdores del SISCAT.

Adaptació al sistema

El mes d’agost de 2019, es va publicar el Decret 180/2019, que regulava el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

A banda de l’acreditació, i per culminar el procés, s’ha hagut d’escollir i contractar l’entitat certificadora i d’adaptar els certificats digitals al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE).

Actualment, s’estan creant punts de verificació als centres del SISCAT on les infermeres presten els seus serveis. Aquests punts de verificació han de facilitar les gestions de l’emissió de targetes, que faran possible la signatura electrònica.

Durant aquests darrers mesos, el CCIIC ha treballat estretament amb la Gerència del Medicament del CatSalut per adaptar la vintena de programaris i estacions clíniques de treball que fan servir el centenar de proveïdors del SISCAT per fer possible que les prescripcions de les infermeres s’integrin al SIRE, que és el sistema que regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica perquè el medicament o el producte sanitari puguin ser dispensats a les oficines de farmàcia.