9 de febrer de 2022

L’objectiu d’aquest òrgan és la realització d’activitats relacionades amb la formació, la recerca, la difusió del coneixement i la transferència, la promoció de la cultura i les accions socials en l’àmbit de la professió infermera

El COIB aprova la creació d’una càtedra d’Infermeria amb la Universitat de Barcelona

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha aprovat la creació d’una càtedra d’Infermeria conjunta amb la Universitat de Barcelona per impulsar activitats de formació, recerca, difusió i transferència de coneixement, promoure activitats culturals i realitzar accions socials en l’àmbit de la Infermeria. Es tractaria de la primera càtedra infermera que impulsa un col·legi professional i una universitat a Catalunya.

D’entre les accions de formació que té previst dur a terme aquest òrgan destaca la realització de cursos, conferències i seminaris, la convocatòria de beques i premis, i la incentivació d’activitats de cooperació entre la Universitat i les empreses.

La creació de la càtedra també suposarà l’impuls de línies de recerca i de projectes de transferència de coneixement sobre la professió infermera i la promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts, a més de la realització d’activitats de tipus cultural i social que permetin donar a conèixer i posar en valor l’aportació infermera a la ciutadania.

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel Garcia.