4 de març de 2022

  Un estudi del Consejo General de Enfermería analitza la situació professional i emocional de les infermeres en el context de la pandèmia

  Més de la meitat de les infermeres catalanes s’ha plantejat abandonar la professió

  El 52,6 % de les infermeres de Catalunya manifesten haver pensat algun cop en deixar la professió i un 31,1 % afirmen que no tornaria a estudiar Infermeria. Aquestes dades es desprenen d’una enquesta realitzada pel Consejo General de Enfermería (CGE) sobre la situació professional i emocional de les infermeres de l’Estat, en el context de la pandèmia de la covid-19. El percentatge d’intenció d’abandonament entre les infermeres catalanes és sis punts percentuals més alt que la mitjana de tot l’Estat.

  L’estudi del CGE s’ha fet a partir d’una mostra de 19.300 infermeres de tot l’Estat, de les quals, 2.277 són de Catalunya. L’enquesta s’ha dut a terme entre el 25 de gener i el 4 de febrer de 2022, i aborda l’impacte de la pandèmia en les càrregues de treball i en la salut emocional de les infermeres.

  Impacte de la pandèmia

  Els resultats de l’enquesta mostren que, en general, l’impacte de la pandèmia entre les infermeres catalanes ha estat superior a la mitjana estatal. El 52 % de les infermeres de casa nostra afirmen haver-se contagiat de covid-19, davant del 48 % de la mitjana estatal i del 20 % de la població general.

  Prop del 83 % de les infermeres catalanes que han participat en l’enquesta responen que dediquen una part substancial de la seva jornada laboral a atendre persones amb covid-19 –gairebé quatre punts més que al conjunt de l’Estat– i més del 94 % afirma que la seva feina ha augmentat durant la pandèmia. Un 25 % diuen sentir-se totalment desbordades per la situació, davant del 20 % de la mitjana espanyola.

  Pel que fa a les condicions de la professió, les col·legiades de Catalunya que han participat en l’estudi són molt crítiques amb les seves condicions laborals, especialment amb la càrrega de treball, amb el desenvolupament de les especialitats, amb els sous i amb la conciliació de la vida personal i laboral.

  D’altra banda, prop del 83 % de les infermeres catalanes enquestades diuen que la pandèmia els ha afectat psicològicament de manera considerable, un percentatge una mica inferior al de la mitjana estatal, que és del 85 %. Les manifestacions més freqüents han estat l’estrès (gairebé un 90 % afirma haver-lo patit molt o força), l’ansietat (prop del 65 %) i l’insomni (prop del 60 %). En aquest sentit, una de cada cinc infermeres catalanes afirma haver estat de baixa almenys un cop per ansietat, estrès o esgotament mental.

  L’enquesta també aborda la percepció sobre el reconeixement social que, excepte en el cas de les persones ateses i dels seus familiars, es percep com a molt baix, especialment pel que fa als polítics i als mitjans de comunicació.

  Voluntat de mobilitzar-se

  Per últim, l’estudi tracta sobre la necessitat i la intenció d’emprendre mobilitzacions davant de la situació actual. En aquest sentit, el 92 % de les infermeres catalanes considera que cal dur a terme protestes públiques per posar de manifest la sobrecàrrega de treball, i l’esgotament físic i mental, així com per reclamar millores laborals, i el 75 % afirma que participarien en mobilitzacions, manifestacions o concentracions que s’organitzessin en aquest sentit.

  Consulteu aquí l’informe complet de l’enquesta del CGE