30 de març de 2021

“Podem discrepar en moltes coses, però tots i totes estem d’acord que hem de defensar el patrimoni professional construït durant anys en el si d’aquesta institució”, afirma Paola Galbany a l’inici de l’acte

L’assemblea del COIB aprova els pressupostos del 2021 i la memòria i el tancament econòmic del 2020

L’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha aprovat la memòria d’activitats del 2020 per 113 vots a favor, 63 en contra i 17 abstencions; la liquidació econòmica de l’any passat, per 109 vots a favor, 73 en contra i 12 en blanc, i el pressupost del 2021, per 109 vots a favor, 70 en contra i 6 en blanc. La trobada s’ha celebrat el dia 29 de març, a l’auditori del COIB. També s’han habilitat sales annexes des d’on s’ha pogut participar.

La reunió, que ha durat prop de tres hores, ha estat presidida per Paola Galbany, presidenta del COIB, que ha donat la benvinguda als assistents i ha explicat la dinàmica de l’assemblea. Durant el discurs inicial, Galbany ha fet referència a la dimissió recent de sis membres de la Junta de Govern de la corporació, de qui ha afirmat que respecta la seva decisió i els ha donat les gràcies per la feina que han fet. Tot i així, la presidenta ha afirmat que aquesta ha estat “una maniobra per desestabilitzar la professió”, que arrenca amb el cessament del gerent de la institució, el mes de juliol de 2020, una decisió que “va dificultar l’assoliment de consensos en el si de la Junta on em vaig veure en la necessitat d’utilitzar nou vegades el vot de qualitat d’un total de 178 acords assolits.”

En el seu discurs, Galbany també s’ha referit a l’excepcionalitat del moment, a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, i a les dures condicions de treball que estan suportant les infermeres. La presidenta ha destacat les accions que ha dut a terme el Col·legi durant els darrers mesos per ajudar les infermeres en aquests moments tan complicats per a la professió i també a les actuacions que ha fet la corporació “per defensar els interessos de les infermeres”, com ara reunions amb la consellera de Salut, amb el director del CatSalut i amb altres responsables del sector salut, així com la participació en la Comissió d’estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques del Parlament de Catalunya.

Al final de la seva intervenció, Galbany ha afirmat que “podem discrepar en moltes coses, però tots i totes estem d’acord que hem de defensar el patrimoni professional construït durant anys en el si d’aquesta institució.” Tot seguit, ha afegit que “crec que he pres les decisions correctes donades les circumstàncies i tornaria a prendre-les avui” i que “compto amb el suport d’una nova Junta que donarà impuls al projecte de govern que volem desplegar.” Finalment, ha interpel·lat els assistents demanant-los “la confiança de debatre les maneres i l’ajut per impedir que interessos privats segrestin la millor eina que tenim per fer valdre la professió infermera.

Més presència als mitjans

Després de la presentació de la presidenta, la vocal de Ciutadania, Paloma Amil, ha presentat la memòria d’activitats del 2020, de què ha destacat l’augment de la presència del Col·legi als mitjans de comunicació durant un any marcat per la pandèmia, i a les accions per millorar el servei a les persones col·legiades i per treballar pel desenvolupament de la professió.

La professió, per davant de tot

Tot seguit, el tresorer del COIB, Enric Mateo, ha explicat l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici 2020, que s’ha sotmès a votació. Després, Mateo ha presentat el pressupost 2021, que també s’ha votat.

Per posar en context el pressupost, la nova responsable de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional, Glòria Jodar, ha explicat el model professional de la corporació, que parteix dels valors que emanen del Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya –responsabilitat, autonomia, confidencialitat, intimitat, justícia social i compromís– i que configuren un model basat en el benestar, la influència i el desenvolupament de les infermeres.

Després de les preguntes dels assistents, Galbany ha acomiadat l’acte, afirmant que aquest model “no es podrà desenvolupar sense vosaltres.” La presidenta ha convidat les col·legiades i els col·legiats “a participar a través de les delegacions territorials, i dels grups i comissions del COIB.”

Per tal de garantir la seguretat de totes les persones assistents, s’ha aplicat un pla de contingència per garantir el compliment les mesures establertes per les autoritats sanitàries: la limitació de l’aforament, amb el manteniment de la distància mínima de seguretat entre els assistents, la higiene de mans, la desinfecció de les soles de les sabates, l’ús de la mascareta i el control de temperatura. Aquest pla de contingència tenia l’aprovació d’un enginyer extern i s’havia comunicat al Procicat.