11 de maig de 2022

L’acte tindrà lloc a l’Aula Capella, de l’edifici històric de la Universitat, a les 18 h

El 16 de maig es presenta la Càtedra d’Infermeria UB-COIB

El proper dilluns 16 de maig, a les 18 h, a l’Aula Capella, de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), es presentarà públicament la Càtedra d’Infermeria UB-COIB. Es tracta de la primera càtedra infermera que impulsa un col·legi professional i una universitat de Catalunya. La directora de la càtedra serà Marta Romero Garcia, directora i professora del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l’Escola d’Infermeria de la UB.

L’objectiu principal de la càtedra és la promoció d’activitats de recerca, formació, divulgació i transferència del coneixement a l’àmbit de la infermeria, així com l'organització d'activitats socials i culturals per fer visible l’aportació de les infermeres.

Els objectius específics són:

  • Facilitar la difusió dels resultats de la recerca mitjançant publicacions i altres accions comunicatives.
  • Convocar un premi Càtedra Infermeria UB-COIB a la divulgació científica a infermeria.
  • Impulsar projectes de recerca als diferents àmbits d’actuació de les infermeres alineats amb les necessitats de la ciutadania i de la societat, així com projectes adreçats a la revalorització de la professió infermera.
  • Organitzar i col·laborar en activitats de formació continuada per al perfeccionament tècnic, científic i humanístic de la professió.
  • Potenciar el debat científic i de recerca a través de jornades i congressos.
  • Promoure i fomentar l'orientació de graduats joves cap a la recerca al camp propi de la infermeria per contribuir a una millor cura de la persona, la família i la comunitat mitjançant premis Càtedra infermeria UB-COIB al millor TFG, TFM i tesi doctoral.
  • Proporcionar tasques d’assessorament al professorat de l’Escola d’Infermeria de la UB al COIB.
  • Realitzar activitats de divulgació de l´aportació de les infermeres a la salut de les persones a través de l'organització de col·loquis, exposicions, seminaris i conferències a pacients i familiars.

L’acte de presentació estarà presidit pel rector de la UB, Joan Guàrdia Olmos, que estarà acompanyat del director de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, Joan Maria Estrada, i de la presidenta del COIB, Paola Galbany.