20 de març de 2020

Les infermeres i infermers que es trobin en situació de patiment emocional per la crisi sanitària de la COVID-19 podran fer ús del servei de suport psicològic que ofereix el COIB a través de la Fundació Galatea.

El COIB ofereix uns servei de suport psicològic per a les infermeres durant la crisi sanitària de la COVID19

El servei s’ofereix via telefònica i/o per videoconferència, amb els professionals què compta la Fundació Galatea i amb total confidencialitat.

La gran pressió que hi ha sobre les infermeres i infermers en aquesta crisi sanitària, així com les situacions d’aïllament o contagi, són escenaris que poden fer necessari un suport emocional professional.


Informació de contacte:


Imatge: Fundació Galatea