El termini per a la presentació de sol·licituds és del 5 al 19 de setembre del 2022. A Catalunya, s’han convocat un total de 356 places, que suposa un increment de 27 respecte de l’edició anterior.

Convocades les proves d’accés a l'IIR 2022-2023 per al 21 de gener

El Sistema Nacional de Salut ha fet pública l’oferta de la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a la formació via residència de les especialitats d’Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadores), salut mental, treball, pediatria, familiar i comunitària i geriatria. S’ofereixen un total de 1.961 places d'Infermera Interna Resident (IIR), que representen un increment del 7 % respecte les convocades l’any anterior, i a Catalunya, 356 places, 27 més que en l'edició anterior.

El període de presentació de les sol·licituds per a la presentació a les proves és des de les 10 h del dia 5 de setembre a les 14 h del dia 19 de setembre del 2022, ambdós inclosos. La data de la realització de la prova d’accés serà el dia 21 de gener de 2023.

La prova consistirà a contestar un qüestionari de 200 preguntes, més 10 de reserva. Cada pregunta constarà de quatre opcions de resposta, de les quals només una d’elles serà la correcta. L’exercici tindrà una duració de quatre hores i mitja. A més, a la convocatòria es consolida de forma definitiva l’adjudicació telemàtica de places entre els aspirants que superin la prova.

S'han convocat un total de 1.961 places, distribuïdes de la següent manera:

Infermeria de Salut Mental

311

Infermeria del Treball

74

Infermeria Familiar i Comunitària

824

Infermeria Geriàtrica

81

Infermeria Obstètrico-Ginecològica (llevadores)

437

Infermeria Pediàtrica

234

 

A Catalunya, s'han convocat un total de 356 places amb la següent distribució:

Infermeria de Salut Mental

56

Infermeria del Treball

4

Infermeria Familiar i Comunitària

149

Infermeria Geriàtrica

35

Infermeria Obstètrico-Ginecològica (llevadores)

71

Infermeria Pediàtrica

41

Consulta el Butlletí Oficial de l’Estat número 211, data 2 de setembre de 2022