5 d’abril de 2020
- TN Vespre

    Amb la intervenció de Paola Galbany, presidenta del COIB.