27 de maig de 2024

Les Comissions de Tabaquisme i de Salut Mental del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) donen suport al Manifest de la #ssfcat24 que se celebra entre el 25 i el 31 de maig, a Catalunya

La Setmana Sense Fum 2024 sensibilitza sobre el consum de tabac entre les persones amb malaltia mental

La celebració de la XXV Setmana Sense Fum que s'inicia aquest 25 de maig i finalitza coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, el 31 de maig, té com a lema "Zero emissions també als teus pulmons".

Un objectiu que, amb una sensibilitat especial, posa en valor la importància de continuar treballant per ajudar les persones amb trastorns mentals a deixar de fumar, donada l'alta prevalença de tabaquisme en aquesta població i per l'alta afectació d'aquest consum en la seva mortalitat i esperança de vida.

Segons dades de què disposa ell Departament de Salut, la meitat de les morts succeïdes entre membres d'aquest col·lectiu, estan relacionades amb el consum de tabac. Una realitat que cal aturar i queda reflectida en el Manifest "La necessitat d'abordar el tabac en l'àmbit de la salut mental. Setmana sense Fum – Salut Mental 2024" que han signat més d'una trentena d'institucions, incloent-hi el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) que hi dona suport des de les seves Comissions de Tabaquisme i de Salut Mental.

La lectura del Manifest aporta dades demolidores com que "les persones afectades per trastorns mentals tenen prevalences de tabaquisme molt elevades, que s'incrementen a mesura que augmenta la gravetat del trastorn, de manera que arriben al 80% en les persones amb trastorns mentals greus hospitalitzats". Una addicció que fa que l'esperança de vida d'aquestes persones sigui "fins a 20 anys menor que la de la població general"; i respecte de la qual la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, el seu grup de treball de Tabac i Salut Mental i les institucions signants del document, demanen una "intervenció normalitzada" sobre el consum de tabac en usuaris i usuàries dels serveis de salut mental.

Com a línies d'actuació prioritàries, el Manifest apunta que aquesta intervenció sigui part integral de la cartera de serveis dels hospitals i centres d'atenció ambulatòria amb unitats de salut mental i s'inclogui en el pla terapèutic de totes les persones ateses que fumin, com a indicador de qualitat assistencial. També es demanen protocols de tractament efectius i incentivar la formació per a la intervenció en el consum de tabac dels professionals que treballen a les institucions que presten serveis a l'atenció a la salut mental i addiccions. Quelcom que suposa disposar dels recursos necessaris per poder fer-ne un abordatge integral i disposar de fàrmacs i els esmentats professionals amb formació per realitzar aquestes intervencions, entre altres.

A més, es proposen línies estratègiques com la protecció de les persones ateses i dels professionals envers l'exposició al fum ambiental del tabac en aquelles unitats de salut mental on encara es permet el consum de tabac i vetllar pel compliment de la normativa vigent, que prohibeix fumar en totes les unitats de salut mental de curta estada, fent especial èmfasi en els pacients menors d'edat. En l'àmbit de la visibilització i el rol exemplar dels professionals que treballen en l'àmbit de la salut mental, les entitats firmants del document, demanen evitar la visibilitat de treballadors i treballadores, fumant a les portes dels centres sanitaris i, així mateix, oferir-los ajuda per deixar de fumar.

Descarrega't el Manifest "La necessitat d'abordar el tabac en l'àmbit de la salut mental. Setmana sense Fum – Salut Mental 2024"