27 d’abril de 2021

Un miler d’infermeres ja tenen les targetes digitals que els permeten incloure les seves indicacions de medicaments i productes sanitaris en format de recepta electrònica

Més de la meitat de les entitats proveïdores de salut han signat els convenis de prescripció infermera amb el COIB

Un total de 55 entitats proveïdores de salut han signat el conveni amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Aquesta xifra representa el 56 % del total d’entitats que presten serveis al sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT) a la demarcació de Barcelona. Aquestes entitats ja estan tramitant, per delegació del COIB, les sol·licituds de targetes digitals de les infermeres que hi treballen, la qual cosa els permet poder registrar les seves indicacions de medicaments i productes sanitaris al sistema integrat de recepta electrònica (SIRE). Actualment, 1.098 infermeres ja disposen de la targeta.

L’entitat proveïdora que té més infermeres amb la targeta digital per prescriure en format de recepta electrònica és l’Hospital Sant Joan de Déu, amb 357, seguida de la Mútua de Terrassa (151) i del Parc Sanitari Pere Virgili (109).

Les infermeres que treballen al SISCAT han de disposar de la targeta que permet integrar les seves indicacions a dins del SIRE. Per tal que les infermeres puguin obtenir la targeta, és necessari que el col·legi professional validi la seva identitat i comprovi si estan acreditades per prescriure. Per facilitar la feina i evitar desplaçaments, el COIB ha delegat aquesta funció en els proveïdors de salut, que han d’especificar quines persones actuaran en el seu nom en els punts de validació que estableixi cada proveïdor.

Actualment, l’Institut Català de la Salut (ICS), que és l’entitat proveïdora més gran de Catalunya, s’ha organitzat perquè hi hagi prou punts de validació a la demarcació de Barcelona per tal que les infermeres que hi treballen puguin presentar la documentació i tramitar les seves sol·licituds de manera fàcil.