24 de març de 2023

La Vocalia de Llevadores de la corporació se suma a la demanda del Consell de Col·legis d’Infermeres de Catalunya i demana que s’ampliï la capacitat docent dels centres, millorar les condicions laborals durant la residència i augmentar el nombre de places de formació especialitzada i rebutja la creació de programes formatius alternatius al programa IIR

El COIB exigeix accions urgents per pal·liar la manca de llevadores

La Vocalia de Llevadores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona exigeix als organismes competents que duguin a terme accions urgents per pal·liar la manca de llevadores. En aquest sentit, la corporació demana que s’acreditin més unitats docents de l'especialitat d’Infermeria Obstètrica i Ginecològica per ampliar al màxim les places, la millora de les condicions laborals durant la residència i augmentar el nombre de places de formació especialitzada.

Aquestes accions s’han d’emmarcar en la formació de l’especialitat d’Infermeria Obstètrica i Ginecològica vigent al nostre país, que es basa en el programa infermer intern resident (IIR), que garanteix a les llevadores la preparació adient per oferir una atenció de qualitat a les dones.

El COIB rebutja totalment la creació de programes formatius alternatius a aquest model a través de la creació de mestratges en llevadoria en universitats, encara que el títol permeti accedir a l’especialitat en un altre país europeu. De la mateixa manera, la corporació és contrària a la creació de qualsevol altra alternativa a la formació via IIR en qualsevol altra especialitat infermera.

D’aquesta manera, el COIB se suma al comunicat que ha publicat el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya sobre aquesta qüestió.

Foto: Ariadna Creus i Àngel García, Banc d’Imatges Infermeres