S'ha constituït la Taula Infermera d'Atenció Primària (TIAP) amb l'objectiu de recollir el malestar, neguit i desafecció que viuen les infermeres d'APS. Aquest grup ha estat impulsat per l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Tarragona (CODITA). Altres entitats n’estan estudiant la seva adhesió.

Es constitueix la Taula Infermera d'Atenció Primària – TIAP per aglutinar el malestar, neguit i desafecció que viuen les infermeres d’APS

El naixement de la TIAP s’emmarca davant les perspectives de transformació proposades des de l’ENAPISC, on s’han posat sobre la taula temes tan importants com: l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària i el valor afegit que pot aportar a l’atenció primària, sempre i quan es puguin desplegar totes les competències traduïdes en serveis integrats a la població assignada de forma longitudinalment i en totes les etapes de la vida. 

La TIAP vol analitzar i fer propostes per  exigir el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les infermeres, que son peces clau per resoldre problemes i situacions de salut i de malaltia des d’una perspectiva individual, familiar i comunitària. Per això, entre d'altres temes, s'analitzarà: el nombre d’infermeres necessàries en base a les necessitats de les persones i de les característiques sanitàries, socials, econòmiques i de l’entorn, i les innovacions digitals que cal aplicar que ens afecta en la provisió dels serveis, sobre tot en l’entorn domiciliari i en les cures en l’entorn comunitari.


En definitiva, la TIAP pretén, doncs, esdevenir un espai permanent comú on, a través de convocatòries presencials o digitals, s’intentaran canalitzar iniciatives, propostes, suggeriments i innovacions per trobar les millors estratègies i els més grans consensos possibles en l’atenció familiar i comunitària que les infermeres del nostre país han d’oferir als ciutadans.

Consulta el document constitutiu de la TIAP

Si vols contactar amb la TIAC pots fer-ho a tiap@aificc.cat

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres