1 de febrer de 2023

La corporació representa totes les infermeres de Barcelona i és sensible tant amb la posició de les que han expressat les seves demandes a través de la vaga com amb la de les que han considerat que el conveni del SISCAT representa una millora laboral. Des de fa mesos, el COIB manté contactes amb tots els actors del sector salut per fer-los arribar el malestar de les infermeres i proposar-los millores per a la professió.

Posicionament del COIB en relació amb la convocatòria de vaga en l’àmbit del SISCAT

La corporació, que no és un sindicat, representa totes les infermeres i els infermers de Barcelona i és sensible tant amb la posició de les que han expressat les seves demandes a través de la vaga com amb la de les que han considerat que el conveni del SISCAT representa una millora laboral

Des de fa mesos, el Col·legi manté contactes amb el Departament de Salut i amb els principals proveïdors sanitaris, sindicats i patronals per fer-los arribar el malestar de les infermeres i proposar-los millores per a la professió

 

El COIB és una corporació de dret públic que representa les infermeres i els infermers que exerceixen a la demarcació de Barcelona i defensa els seus interessos professionals. Actualment, formen part de l’entitat més de 49.000 infermeres, de les quals unes 39.000 estan en actiu. En aquest sentit, el COIB no fa accions sindicals i per això no té representació a les taules de negociació dels convenis laborals dels proveïdors sanitaris ni té capacitat per convocar cap vaga.

El dia 20 de gener, el COIB es va adherir al manifest del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), en què es proposaven millores professionals i laborals per a les infermeres davant la situació de crisi que viu el sector de la salut a causa de l’augment de les necessitats assistencials de les persones, les famílies i les comunitats en tots els àmbits d’atenció.

A finals de novembre, el sindicat Metges de Catalunya va cridar els metges i les metgesses del sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) a fer vaga els dies 25 i 26 de gener. Posteriorment, la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, formada pels sindicats CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical i Infermeres de Catalunya, va secundar la convocatòria per a la resta de treballadors del sector salut per als mateixos dies. Pocs dies abans de la vaga, la Mesa va retirar la convocatòria per un possible defecte de forma en l’avís de convocatòria a les patronals.

Paral·lelament, la Intersindical havia convocat tots els professionals que treballen al SISCAT a una aturada els dies 24 i 25 de gener. Infermeres de Catalunya va sumar-se a aquesta crida. Finalment, el seguiment de la vaga per part de les infermeres ha estat baix.

Diversos sindicats majoritaris i associacions professionals han manifestat públicament que aquest no era el moment més oportú per convocar a una vaga les infermeres que treballen al SISCAT. Els motius adduïts han estat que les reivindicacions dels metges no són les mateixes que les de les infermeres. A més, s’acabava de tancar la negociació del nou conveni del SISCAT i s’havien iniciat converses per treballar en l’elaboració d’un tercer acord laboral del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS).

El COIB representa totes les infermeres de Barcelona i, per això, és sensible amb els arguments de les infermeres que han manifestat les seves demandes adherint-se a la vaga com amb les que han considerat que el nou conveni del SISCAT representa una millora laboral.

Des del COIB hem denunciat nombroses vegades el malestar de les infermeres i hem proposat solucions als reptes que ens han de situar allà on es prenen les decisions que afecten la salut de les persones. Aquestes propostes es refereixen tant a la millora dels sous i les condicions laborals, com al reconeixement de la professió i la necessitat d’un canvi de model de salut que afavoreixi el cuidatge.

En aquest sentit, durant els darrers mesos la Junta de Govern de la corporació ha mantingut reunions amb els consellers de Salut, els directors del Servei Català de la Salut, els directors de les principals entitats proveïdores de salut del país, i amb representants dels principals sindicats i patronals sanitàries per fer-los arribar les següents reclamacions.

  1. Augmentar les dotacions d’infermeres a tot el sistema de salut per garantir l’equitat de l’atenció als ciutadans.

 

  1. Equiparar el contracte de les infermeres del SISCAT amb la resta de graduats universitaris, de manera que passin del grup A2 al grup A1, cosa que implica equiparar el sou i les possibilitats de promoció al de la resta de graduats.

 

  1. Reconèixer les especialitats infermeres en l’àmbit professional, com ja passa en altres comunitats autònomes.

 

  1. Desenvolupar un pla de carrera professional adaptat a l’expertesa, la competència i la responsabilitat de les infermeres, amb nivells graduals (de júnior a sènior), que comportin retribucions progressivament més elevades.

 

  1. Equiparar el sou i les condicions de treball de les infermeres que treballen en l’àmbit sociosanitari i residencial al de les infermeres d’altres àmbits.

 

  1. Augmentar la participació de les infermeres en els àmbits de decisió, demanant a les organitzacions més participació de les infermeres i els infermers en el disseny i el desenvolupament de les estratègies dels diferents projectes i les taules on es prenguin les decisions i en els fòrums d’experts.

 

  1. Impulsar pràctiques infermeres efectives i innovadores. La innovació impulsada per infermeres té el poder de transformar el sistema de salut i atenció a la cura.

 

  1. Augmentar la importància de les cures infermeres en la pràctica assistencial, revisant els marcs d’avaluació existents al sistema de salut, per tal d’incorporar nous indicadors orientats a la millora de l’atenció i a la visualització de la totalitat de les cures infermeres.