12 de juliol de 2021

Representants de la corporació es reuneixen amb UGT, CCOO i SATSE, i amb La Unió, el CSC i l’ACES

El COIB demana als sindicats i les patronals que negociïn les millors condicions per a les infermeres en el nou conveni SISCAT

La presidenta del COIB, Paola Galbany, juntament amb el tresorer de la corporació, Enric Mateo, i la directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional de l’entitat, Glòria Jodar, ha demanat als sindicats i a les patronals del sector salut, que formen part de la taula de negociació del III conveni col·lectiu del sector concertat del sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT), que pactin les millors condicions per a les infermeres.

El COIB trasllada les demandes i neguits que ha recollit de les infermeres en el darrer any, entre les quals reconèixer la categoria professional que els corresponen per la titulació (nivell A1 o equivalent); reconèixer les especialitats, vinculant-les al lloc de feina i desenvolupant-ne les competències; garantir la mobilitat entre les entitats proveïdores mantenint el reconeixement de drets, i aconseguir que la negociació es pugui fer en el marc professional tot reconeixent l’autonomia de la professió infermera.

Durant les trobades, el COIB ha demanat que el nou conveni recuperi l’esperit amb què va néixer, equipari tant el salari com les condicions laborals i faciliti el desenvolupament professional de les infermeres que treballen al SISCAT, de manera que totes les infermeres del sistema públic de salut treballin amb les mateixes condicions i tinguin les mateixes oportunitats.

El COIB considera que aquest conveni no cobreix la totalitat dels professionals que presten serveis al sistema públic de salut i que l’administració hauria de vetllar perquè les millors condicions laborals es fessin extensives a la totalitat de les entitats proveïdores. La fidelització de les plantilles garantiria encara més la qualitat de les cures i la continuïtat assistencial i això es traduiria en una major satisfacció, tant de la ciutadania com de les infermeres que presten serveis al SISCAT.