Durant el 4t trimestre del 2022, al COIB estan previstos 40 cursos presencials

Consulta el programa de formació de l’últim trimestre de l’any

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) posa a disposició de les col·legiades i col·legiats quaranta cursos del programa formatiu que es duran a terme a la seu de la corporació entre els mesos de setembre i desembre de l’any 2022, i que estan distribuïts en àmbits com: competències transversals, atenció primària i comunitària, cooperació, gent gran, llevadores, àmbit medicoquirúrgic, infància, infermeria del treball, salut mental, cures integratives, gestió de la imatge corporal i suport vital.

Entre les novetats, destaquen els cursos dirigits al conjunt d’infermeres com Impacte de la violència en la salut dels i les menors. Atenció infermera, que té per objectiu conèixer i entendre com impacta en els menors viure sota violència i que els professionals puguin detectar i intervenir en aquestes situacions, o Counselling com a relació d’ajuda, que aprofundeix en l’aplicació del councelling com a model de teràpia centrada en la persona en la pràctica diària assistencial.

També s’ha incorporat a l’àrea de salut mental el curs Acompanyament a persones amb identitats de gènere no normatives: una nova realitat, que vol sensibilitzar i facilitar coneixements per una atenció respectuosa i adequada a les persones trans. D’altra banda, l’àmbit medicoquirúrgic compta amb diverses novetats com, per exemple, els cursos Introducció a l’osteosíntesi de fractures, el Maneig de la via aèria (VA) per a infermeres i Aplicació de tècniques de SVB i DEA en medi aquàtic, que comptarà també amb una edició al mes d’octubre.

La publicació de la programació de formació del Col·legi aquest any és trimestral i les inscripcions als cursos es poden fer a través de l’Àrea personal de col·legiades, dins l’apartat de Formació del Col·legi.