La Vocalia d’Infermeria Geriàtrica de la corporació considera imprescindible desenvolupar un model integrat d’atenció social i sanitària centrat en les persones i que es reconegui l’àmbit sociosanitari com a nivell assistencial

El COIB reclama la presència d’infermeres especialistes en geriatria als centres d’atenció primària i als hospitals

Des de la Vocalia d’Infermeria Geriàtrica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) demanem la presència d’infermeres especialistes en geriatria als centres d’atenció primària (CAP) i als hospitals per poder atendre les demandes d’una població cada cop més envellida.

Durant els darrers anys, l’augment de l’esperança de vida ha comportat un increment de les malalties cròniques, la pluripatologia, les discapacitats, la fragilitat i la dependència, la qual cosa requereix una cura especialitzada. A més, la pandèmia provocada per la covid-19 ha fet visible situacions socials com la solitud no desitjada i la vulnerabilitat de la població fràgil. El model sanitari actual no està preparat per fer front a les necessitats de les persones d’edat avançada.

Davant d’aquesta situació, és imprescindible desenvolupar un nou model d’atenció social i sanitària centrat en la persona i les seves necessitats, amb la col·laboració de les institucions, els serveis i els professionals, que permeti:

  • Reconèixer l’àmbit sociosanitari com a nivell assistencial, diferenciant-lo de l’atenció primària i de l’hospitalària.
  • Aconseguir la sinergia entre els diversos nivells assistencials, que permeti una comunicació ràpida i fluida.
  • Millorar les condicions laborals dels professionals i ajustar les dotacions de professionals al nivell de càrrega sanitària.
  • Crear grups multidisciplinaris, establint bé els rols i les funcions de cadascun dels professionals.
  • Oferir una atenció centrada en la persona, d’acord amb les necessitats de cada individu, a través del treball en equip.
  • Consensuar bones pràctiques clíniques i protocols específics.
  • Conformar equips d’atenció sanitària que tinguin autonomia i puguin exercir lideratge.
  • Potenciar l’autocura de la persona i la seva implicació en l’entorn afectiu.
  • Donar a conèixer la feina dels professionals entre els usuaris i els altres nivells assistencials.
  • Reconèixer i valorar l’especialització professional ja existent.

La infermera especialista en geriatria actua com a nexe amb la resta de professionals i amb els usuaris i desenvolupa la seva tasca a través de l’assistència, la gestió, la docència i la recerca.

L’objectiu principal de la infermera especialista en geriatria és dur a terme una atenció integral, fomentant l’autonomia i el benestar de les persones, aplicant un pla de cures de qualitat, fent partícip l’usuari en les qüestions que tenen a veure amb la seva salut i duent a terme una atenció individualitzada.

El paper de les infermeres especialistes en geriatria és tan fonamental que no només haurien d’estar presents als centres residencials, als hospitals de dia geriàtrics, a l’atenció domiciliària i a les unitats geriàtriques d’aguts, sinó als centres d’atenció primària i als hospitals.