1 de maig de 2020

El 2 de maig és el Dia Internacional contra el Bullying o Assetjament Escolar, un problema de salut pública, que té un fort impacte en la salut física, mental i emocional dels infants i que afecta el seu entorn familiar, social i acadèmic. L’abordatge d’aquesta qüestió és complex, i exigeix estratègies de prevenció, de detecció i d’actuació en què intervinguin els professionals de la salut.

El COIB posa en valor el paper de les infermeres en la prevenció de l’assetjament escolar

L'assetjament escolar és un problema de salut publica que té un impacte considerable en la salut física, mental (depressió, ansietat, suïcidi) i emocional, tant per a les persones que són víctimes de l'assetjament com per a les que agredeixen i observen l’agressió, així com per a l’entorn familiar i acadèmic.

Les vocalies de Ciutadania, Infermeria Pediàtrica, Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria de Salut Mental del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) volen destacar la importància que tenen les infermeres per prevenir i detectar aquest problema, així com per abordar les conseqüències que pot tenir en la salut dels infants i del seu entorn.

Un aspecte clau per abordar aquest problema és la formació, mitjançant l’aplicació de programes universals que fomentin les habilitats dels joves, que propiciïn situacions que els ajudin a reconèixer i modificar entorns físics i socials amb la finalitat de protegir-los i reduir-ne els factors de risc.

Per poder detectar l’assetjament escolar cal:

  • Promoure entorns familiars sans.
  • Desenvolupar programes educatius que fomentin l’autestima i el respecte, des dels primers anys de vida.
  • Fomentar activitats que posin en contacte joves amb adults, que en siguin mentors.
  • Construir entorns comunitaris de protecció als infants.
  • Establir col·laboracions entre institucions educatives, sanitàries i socials per prevenir, tractar i reduir riscos.

L’assetjament escolar és un greu problema que no només afecta els infants i els adolescents a l’escola, sinó també fora de les aules, al carrer i en els espais on es duen a terme activitats extraescolars.

Les tecnologies de la informació i la comunicació i, més concretament, les xarxes socials, han magnificat aquest problema i han ampliat el seu àmbit.

Per tal de conscienciar la societat sobre l’assetjament escolar, l’any 2011 diverses organitzacions sense ànim de lucre i associacions de pares i mares de tot el món van promoure la celebració del Dia Internacional contra el Bullying o Assetjament Escolar el dia 2 de maig.