La infermera Itziar Escofet ens parla del programa comunitari d’alfabetització en salut mental Espai Jove.net, dirigit a adolescents dels districtes de Sarrià i les Corts de Barcelona, que cursen des de 1r d'ESO fins a 2n de batxillerat

“Amb els tallers d’alfabetització a les escoles promovem la salut mental dels adolescents”

Itziar Escofet és una de les infermeres de salut mental del Programa Espai Jove.net, impulsat pel Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi i l’Associació Centre d'Higiene Mental les Corts. Es tracta d’un programa d’alfabetització en salut mental per adolescents dirigit a adolescents des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat dels districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

"Anem a les escoles i oferim tallers en alfabetització en salut mental amb l’objectiu de promoure la salut mental, prevenir els trastorns mentals, fer que els joves puguin demanar ajuda i d’alguna manera poder erradicar l’estigma darrere la salut mental,” explica. L'Espai Jove consta d’una proposta curricular i en funció de l’edat dels joves es tracten temàtiques com l’ansietat, la depressió, l’autolesió, els trastorns de la conducta alimentària, l’abús de substàncies, la psicosi i fins i tot es donen a conèixer històries de vida d’una persona que hagi patit un trastorn mental.

La infermera destaca que l’adolescència és una etapa amb múltiples canvis, amb unes especificitats pròpies, que a vegades pot fer difícil de distingir dels senyals d’alarma. “Nosaltres ens dirigim al seu àmbit, a les escoles, per poder ensenyar quins són aquests senyals d’alarma perquè es puguin detectar,” afegeix. “Després dels tallers, també oferim la possibilitat que si a algun jove té alguna consulta o li ha sorgit algun dubte, es pot acostar i troba un espai on es poden resoldre totes aquestes consultes.”