La Comissió Deontològica del COIB posa a disposició de les infermeres i infermers un document de reflexió ètica sobre la pràctica assistencial arran de la pandèmia de la COVID-19. El posicionament recull els compromisos ètics que les infermeres assumeixen sense renunciar dels principis i dels valors del cuidar infermer.

La Comissió Deontològica emet un document per recolzar i orientar les infermeres arran de la pandèmia de la COVID-19

La Comissió Deontològica del COIB posa a disposició de les infermeres i infermers un document de reflexió ètica sobre la pràctica assistencial arran de la pandèmia de la COVID-19. El posicionament recull els compromisos ètics que les infermeres assumeixen sense renunciar dels principis i dels valors del cuidar infermer.

En aquest treball de reflexió, la Comissió Deontològica fa balanç sobre la situació assistencial actual i la complexitat que comporta. En aquesta situació i com a compromís professional, la Comissió Deontològica del COIB emet les seves consideracions, conscients que ens trobem en un moment en què és prioritari disposar dels necessaris recursos materials, terapèutics i humans per a una bona pràctica professional i com a suport en el difícil procés de presa de decisions en les situacions de dilema i conflicte moral que sorgeixen en la pràctica, per tal que aquesta sigui respectuosa amb els aspectes científics, ètics i legals que la regulen i que garanteixin la seguretat de persones ateses, així com dels professionals implicats.

 

 

 

Fotografia: Francisco Àvia | Hospital Clínic