FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

S’ofereix prop de cent cursos distribuïts en onze àmbits, amb la voluntat de facilitar l’accés a una formació continuada de qualitat a totes les infermeres i infermers. Les inscripcions als primers cursos de l’any ja estan obertes.

El COIB presenta el programa de formació per al 2023

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) posa a disposició de les col·legiades i col·legiats una àmplia oferta de propostes de cursos de formació continuada per a l’any 2023. El programa, que té per objectiu facilitar l’accés a una formació continuada de qualitat a totes les infermeres i infermeres, inclou prop de cent cursos distribuïts en onze àmbits: competències transversals, atenció primària i comunitària, cuidar-se per cuidar, cooperació, gent gran, llevadores, àmbit medicoquirúrgic, àrea infància, infermeria del treball, salut mental i cures integratives.

El pla de formació 2023 inclou una quinzena de cursos nous. Entre les novetats, destaquen el curs El llenguatge èticament i emocionalment ecològic a infermeria aplicat a les converses i a les situacions de crisi, orientat a fomentar un estil més humanitzat d’atenció a la persona; el curs Estratègies per elaborar un projecte europeu en recerca, dirigit a proporcionar estratègies a les infermeres per elaborar un projecte europeu de recerca; un curs per donar a conèixer la figura de la infermera penitenciària, Apropament a la infermeria penitenciària, un món per descobrir; un per actualitzar el coneixements per millorar l’atenció a les persones ateses en règim residencial, Up date per a responsable higienicosanitària de residències i centres de dia; Introducció als assajos clínics, que té per objectiu donar a conèixer les competències bàsiques necessàries de les infermeres per desenvolupar el paper de la infermera d’assajos clínics; o el curs per conèixer i identificar els aspectes més rellevants de les malalties reumàtiques més prevalents Introducció a la intervenció infermera a les persones amb malalties reumàtiques.

D’altra banda, es manté l’oferta de cursos en línia mitjançant convenis de col·laboració amb empreses amb gran experiència en aquesta modalitat així com alguns dels cursos que es van oferir en telepresència durant la pandèmia de la covid-19. L’objectiu d’aquestes modalitats és que ni la situació laboral ni la ubicació geogràfica esdevinguin un impediment per a l’actualització formativa constant.

Les inscripcions als cursos de formació del Col·legi es poden fer a través de l’Àrea personal de col·legiades, dins de l’apartat de Formació del Col·legi. Ja es poden fer les inscripcions per als primers cursos de l’any 2023.

Consulta el programa de formació del COIB del 2023