30 de juliol de 2021

El conveni actual amb SalusPlay finalitza el 31 de juliol i se substituirà per un altre que s’adaptarà a les necessitats detectades i a l’augment de l’oferta presencial

El COIB ofereix a partir del mes d’octubre nous ajuts per fer formació en línia

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) estrenarà el nou curs acadèmic amb una nova oferta de formació, en què s’augmentarà el format presencial, sense oblidar la modalitat en línia.

Quan va començar la pandèmia es va suspendre la formació presencial. En el seu lloc es va oferir formació generalista gratuïta mentre es mantinguessin les recomanacions de no fer sessions presencials.

El mes de juny de 2020 el COIB i Salusplay van signar un conveni per oferir cursos en línia, sense cap cost addicional per a les col·legiades i col·legiats, a través de la plataforma SalusOne. El mes de desembre de 2020, coincidint amb la recuperació d’una part de l’oferta formativa presencial, es va signar un nou conveni que finalitza el dia 31 de juliol. Ara es formalitzarà un nou acord, que tindrà en compte la realitat actual i les necessitats detectades.

A partir del mes d’octubre, el COIB posarà a disposició de les col·legiades i els col·legiats una oferta formativa que combinarà el format presencial amb el no presencial. Aquesta oferta tindrà en compte les necessitats que s’han detectat a través dels qüestionaris de satisfacció i de les necessitats que detecten les vocalies i grups de treball del Col·legi.

Cal tenir en compte que la taxa d’abandonament en la formació en línia que el COIB ha estat oferint de manera gratuïta és superior al 30 %, mentre que la de la formació presencial és gairebé nul·la.

En la nova oferta de formació en línia, el COIB oferirà ajudes molt importants en la quota d’inscripció dels cursos. Per evitar abandonaments, les col·legiades i els col·legiats que s’inscriguin hauran de signar un document de compromís de finalització del curs.