FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
24 de gener de 2022
- Diari de la sanitat

"La nostra raó de ser és tenir cura per mantenir la salut de les persones i famílies, tant quan s’està malalt com quan s’està sa perquè tenim la promoció i la prevenció com a pal de paller", Glòria Jodar, directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del COIB