13 de març de 2020

El COIB ha nomenat les sis infermeres i infermers que exerciran de consellers en el sí del Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). En el sí del Consell Plenari hi són representats tots els col·legis territorials d’infermeres de Catalunya per al compliment de les finalitats generals i específiques d’aquest ens.

Nomenats els nous consellers i conselleres de Barcelona en el sí del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Els nous consellers representants de la demarcació de Barcelona son Glòria Jodar Solà, Núria Fabrellas Padrés, Enric Mateo Viladomat, Paola Galbany Estragués, Noemí Obregón Gutiérrez i Miquel Perea García.

El Consell Plenari del CCIIC està integrat per les quatre presidentes dels col·legis territorials i per onze consellers designats per cada junta de govern de cada col·legi. D’aquests, cinc pertanyen al COIB i dos per cada col·legi de Girona, Lleida i Tarragona.

La voluntat dels nous consellers, junt amb la resta de consellers dels col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya, és representar i vetllar per la professió, des de tots els àmbits d’actuació, i garantir-ne la representació i la visibilitat davant les administracions amb l’objectiu de millorar el benestar i la salut del conjunt de la ciutadania.