2a jornada idic
Formació

Aquest curs té com a objectius, entre d'altres, conèixer eines, estratègies i requeriments per la creació de negocis, empreses o projectes rendibles, sostenibles i escalables. Dissenyar un pla de negoci o projecte viable. Establir un pla de màrqueting i pla comercial eficaç. Elaborar un pla econòmic realista.
T'hi pots inscriure fins el 8 de novembre!

Formació

El COIB en la línia de continuar amb l’actualització i desenvolupament dels professionals d’esterilització, organitza amb el grup expert d’esterilització de la Vocalia de cures medicoquirúrgiques aquest espai de trobada que tindrà lloc el proper 12 de novembre, per tractar un tema de molt interès i sol·licitat en moltes ocasions pels assistents a les jornades: els riscos laborals.
Inscriu-te!

Formació

El 25 d'octubre comença el proper curs sobre salut laboral que té com a objectius proporcionar un marc teòric i pràctic sobre l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). Conèixer l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, així com les malalties que es tracten amb més freqüència.