27 de novembre de 2023

  El Grup Expert d'Esterilització dins de la Vocalia Medicoquirúrgica del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha organitzat aquesta reflexió monogràfica centrada en la seguretat de la persona atesa i del professional.

  Seguretat per al pacient i per al professional dins de l’espai de trobada d’Esterilització 2023

  Des del COIB, el grup expert d’esterilització sempre ha mostrat preocupació per la millora de la qualitat i seguretat del reprocessament. Per això, s’ha organitzat aquesta sessió centrada en el compliment de les pràctiques segures a realitzar en la RUMED que impacten directament sobre persona atesa i les pràctiques a aplicar per part dels professionals per la seva pròpia seguretat.

  Segons l'Organització Mundial de la SALUT (OMS), es defineix la seguretat del pacient com la reducció del risc de danys innecessaris relacionats amb l'atenció sanitària i, des d'aquest espai, s'ha volgut compartir  com es contribueix des de la RUMED en la seguretat de la persona atesa, però també en la no seguretat. Si ens centrem en la seguretat del professional, ens plantegem si coneixem les conseqüències de la no aplicació de les mesures de seguretat i dels equips de protecció individual. Únicament coneixent els riscos i saben com prevenir-los podem estar segurs.

  Per tal d'arribar al nombre més gran de professionals, aquesta sessió ha tingut lloc en dos torns diferents, de matí i de tarda.

  La sessió ha iniciat amb la inauguració per part de Rosa Maria Muñoz, infermera i coordinadora del Grup Expert en Esterilització del COIB, acompanyada d'Esther Sauqué, vocal de la Vocalia de Medicoquirúrgica del Col·legi, durant la sessió de tarda. L'acte ha continuat amb la primera ponència de la mà de Rosa Maria Muñoz, Patricia Aguilera, infermera experta de control d'infecció i Lluís Font, cap del Servei d'Ortopèdia i Traumatologia del Consorci Sanitari Integral. Després de la pausa-cafè, s'ha continuat amb la ponència "El cost de la no seguretat", amb Mireia León, infermera experta en qualitat i procés d'esterilització, Milagros Calvo, infermera experta de RUMED i Rosa Maria Muñoz.

  Seguretat per al pacient i per al professional dins de l’espai de trobada d’Esterilització 2023

  Seguretat per al pacient i per al professional dins de l’espai de trobada d’Esterilització 2023

  Per acabar, l'última ponència ha estat "EPIs en la RUMED: perquè serveixen, riscos i malalties associades", amb Eva Pujol, química i tècnica superior de Prevenció de Riscos Laborals i Lydia Navarro, metgessa del treball.

  Seguretat per al pacient i per al professional dins de l’espai de trobada d’Esterilització 2023


  L'acte ha finalitzat amb el tancament i la presentació de conclusions de la mà de Rosa María Muñoz.

  Seguretat per al pacient i per al professional dins de l’espai de trobada d’Esterilització 2023