1 de juliol de 2024

  Tira endavant la proposta que té com a objectiu impulsar el Projecte Talent Infermer, una plataforma que promou l’aprenentatge permanent i el desenvolupament professional de les infermeres a través d’experiències d’aprenentatge en modalitat en línia i mixta.

  El COIB signa un conveni de col·laboració amb els col·legis de Girona, Tarragona i Lleida per al desenvolupament del Projecte Talent Infermer

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona ha signat un conveni en el marc de col·laboració per al projecte Talent Infermer amb els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Girona, Lleida i Tarragona.

  Talent Infermer té com a objectiu i propòsit promoure l’aprenentatge permanent i desenvolupament professional de les infermeres a través de propostes d’aprenentatge en les modalitats en línia i mixta, així com d’un campus/plataforma moodle virtual d’aprenentatge. Aquest projecte també té el propòsit de ser un espai d’aprenentatge pels diferents professionals que formen part dels equips de salut i que participen en les cures infermeres amb continguts adaptats a les seves competències professionals, i un espai d’aprenentatge per a la ciutadania per tal de promocionar la seva autonomia i independència en el control i millora de la seva salut.

  El conveni estableix les bases per a la col·laboració en la detecció de necessitats d’aprenentatge, la difusió i producció del projecte. Les parts s’han compromès a identificar les prioritats formatives i a dissenyar accions i cursos adaptats a les competències professionals dels equips de salut. Aquesta col·laboració permetrà oferir espai d'aprenentatge ampli i de qualitat, arribant  a tot el territori i compartint coneixement entre i amb totes les infermeres de Catalunya.

  Cada col·legi professional implicat en el conveni també es responsabilitzarà de la difusió del Projecte Talent Infermer en les seves respectives demarcacions. Això inclourà accions de comunicació directa amb les col·legiades i entitats de salut, així com la promoció del projecte en els centres de treball per fomentar l’aprenentatge corporatiu. Cada col·legi designarà referents administratius i infermeres per facilitar la coordinació i l’efectivitat de la col·laboració conjunta.

  Aquest conveni marca un pas important en la promoció de l’aprenentatge permanent i el desenvolupament professional de les infermeres a Catalunya, reafirmant el compromís del COIB i dels col·legis professionals de Girona, Lleida i Tarragona amb l'aprenentatge continu i la qualitat en l’atenció de la salut de les persones.

  Per a més informació, podeu contactar amb el COIB a través del correu electrònic suport@talentinfermer.cat o visitar la nostra pàgina web www.coib.cat.