21 de març de 2022

En una carta enviada a la presidenta de la Comissió Avaluadora, la corporació transmet la preocupació de les infermeres de Barcelona que es van presentar a la convocatòria de l’11 de desembre passat

El COIB reclama la publicació immediata dels resultats definitius de la prova d’Infermeria Familiar i Comunitària

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) exigeix la publicació immediata dels resultats de la prova objectiva de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, que es va realitzar l’11 de desembre passat.

En una carta signada per la presidenta de la corporació, Paola Galbany, adreçada a la presidenta de la comissió avaluadora de la prova, María del Valle Pérez, amb data 17 de març, el COIB fa palesa “la preocupació que ens estan transmetent les infermeres de Barcelona que es van presentar a la convocatòria.” Ja fa més de tres mesos de la realització de l’examen i les persones que s’hi van presentar “segueixen a l’espera de la publicació dels quaderns amb les respostes definitives i, per tant, del llistat definitiu d’aptes i no aptes.”

La carta afegeix que aquesta situació genera “la incertesa entre aquestes infermeres de si hauran de tornar a presentar-se a la segona convocatòria de la prova.” Aquesta manca d’informació s’afegeix a la tensió provocada per la pandèmia, que ha afectat de manera especial les infermeres que treballen a l’àmbit d’atenció primària i comunitària.

“Des del COIB us instem a que s’acceleri el procés de revisió de les reclamacions presentades i que es publiquin al més aviat possible els resultats definitius”, finalitza la missiva.