29 de desembre de 2022

El COIB celebra la publicació d’aquest nou protocol, que contribueix a millorar l’autonomia de la professió infermera, però considera insuficient que en dos anys només s’hagin publicat cinc guies

El Ministeri de Sanitat valida la Guia de prescripció infermera d’ostomies

El Ministeri de Sanitat ha elaborat i aprovat la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de Ostomías), que fa possible que les infermeres puguin indicar la dispensació de medicaments per al tractament de persones a qui se’ls ha practicat una ostomia. La guia s’ha fet pública avui, 29 de desembre de 2022, al Boletín Oficial del Estado, en una resolució de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) celebra la publicació d’aquest nou protocol, que inclou la trentena de medicaments que reclamaven les infermeres. El COIB considera que la nova guia contribueix a millorar l’autonomia de la professió infermera, però també considera insuficient que des del mes d’octubre de 2020 el Ministeri només hagi publicat cinc guies de prescripció infermera, que aborden els següents problemes de salut: ferides, hipertensió i diabetis, cremades i ostomies.

Aquest protocol s’adreça tant a persones adultes com a infants amb ostomies, que poden ser temporals o definitives, que necessitin ser atesos “mitjançant pautes o directament per un professional de la salut”. La guia recull els tipus d’intervencions que poden ser competència de la infermera, amb “la indicació, ús o autorització de dispensació” de medicaments que requereixen prescripció mèdica.

El text recull que, tret de casos concrets, “cal una prescripció mèdica inicial i/o l’existència de protocols i/o guies assistencials específiques per tal que el pacient pugui ser atès per l’infermer acreditat.”

En canvi, el protocol indica que “en cap cas” no es pot modificar el principi actiu prescrit pel metge de referència, ni tampoc les pautes iniciades a les guies assistencials específiques.

Foto: Ariadna Creus i Àngel García, Banc d’Imatges Infermeres