6 de juny de 2019

Dirigida a infermeres i infermers de diferents àmbits i a estudiants d’Infermeria, aquesta trobada es planteja com un espai de reflexió i intercanvi. Tindrà lloc el 12 juliol a la sala d’actes de l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) Sant Pau i compta amb la col·laboració del COIB i de Smith & Nephew.

Primera jornada de recerca de l'Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau

La I Jornada de Recerca de l’EUI-Sant Pau "Cuida, Ensenya, Investiga. ETS INFERMERA", es presenta com un espai de reflexió i d’intercanvi entre els professionals de diferents àmbits. La seva vinculació es fa imprescindible perquè tant els professionals com els estudiants puguin actualitzar i compartir coneixements des d’altres perspectives, siguin continguts, tècniques i/o habilitats a les que van dirigides les cures a les persones. Aquesta jornada està estructurada en tres parts ben diferenciades però amb un mateix fil conductor, que pretén donar visibilitat a tots aquells projectes liderats per infermeres docents, assistencials i de recerca, amb l’objectiu de garantir una formació de qualitat dels futurs professionals i oferir les millors cures a les persones.

Entre els objectius de la jornada hi ha:

  • Actualitzar els coneixements entre les infermeres i els infermers dels àmbits docent, assistencial i de la recerca.
  • Compartir experiències i inquietuds entre els professionals dels diferents àmbits.
  • Conèixer noves tendències en els processos del tenir cura.
  • Identificar recursos i aspectes de millora en els diferents àmbits.

Inscripcions