13 de desembre de 2023

Comunicat de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona (COIB), juntament amb els altres tres col·legis catalans i a través del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, respecte de la ratificació del III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) per als pròxims quatre anys, ahir 12 de desembre de 2023.

Ratificació III Acord de l’ICS: les presses no són bones, conseller

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona, des del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) juntament amb els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), de Lleida (COILL) i de Tarragona (CODITA), volem manifestar el nostre desacord per la ratificació del III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) per part del Govern de Catalunya, ahir, 12 de desembre de 2023.

Des del CCIIC hem fet un seguiment de les diferents accions organitzades entorn del què, fins ahir al migdia, encara era un pre-Acord i del seguiment per part de les col·legiades, sent moltes les infermeres que hi han participat, junt amb altres categories professionals, per manifestar el seu rebuig a un Acord molt esperat i que no ha satisfet les necessitats expressades durant molt de temps per les infermeres catalanes.

Els col·legis professionals no negocien les condicions laborals ni retributives, però el que sí fem i hem fet, en els últims anys i des de tots els fòrums, taules i espais de debat; és manifestar i traslladar els neguits i descontents, però també les expectatives i propostes, de les infermeres i infermers col·legiats.

Hem de contextualitzar que entre el II i el III Acord han passat 16 anys. Per la qual cosa ens sorprèn que, mentre les infermeres exercien el seu dret legítim a la vaga i les corporacions havíem exposat com el conveni hipotecava el nostre desenvolupament professional, el Govern hagi ratificat aquest III Acord amb tanta rapidesa i sense marge per a la reflexió.

Ara, tocava tenir cura, també, de les infermeres. De les infermeres i de tots i totes, els i les professionals que hi col·laborem estretament. Per això, lamentem la ratificació d’un Acord que no reconeix la nostra vàlua professional ni l’aportació indispensable que les infermeres fem al sistema de salut i a la societat de la qual tenim cura. Un cop més, les presses no són bones, conseller Balcells.

Per tot això, aquest Consell, continuarà treballant i emprendrà quantes accions consideri, en defensa dels drets de les infermeres, la cura de la professió i la salut de les persones.