L'ús del Health Coaching com una estratègia infermera d'assessorament holístic i individualitzat que fomenta el diàleg i la presa de decisions permet millorar l’activació de les persones amb una o més malalties cròniques que es visiten a l’atenció primària

Una recerca infermera avalua una estratègia per activar persones amb malalties cròniques a l’atenció primària

El treball liderat per la infermera de la Unitat Funcional de Crònics del CAP Rambla de MútuaTerrassa Cibeles Moreno titulat Eficàcia d’una intervenció infermera de ‘Health Coaching’ sobre l’activació de persones amb una o més malalties cròniques visitades a l’Atenció Primària, que ha estat publicat a la revista Research in Nursing & Health, descriu el disseny i l’avaluació d’una intervenció infermera de Health Coaching desenvolupada de manera individual i presencial en persones amb malalties cròniques visitades a l’atenció primària. El seu objectiu principal és augmentar l’activació dels participants descrita com el procés pel qual la persona s’identifica com a responsable de la cura de la seva salut. Això implica un assoliment progressiu de coneixement, habilitats i actituds per gestionar el propi procés de salut i de malaltia, participar de forma activa en l’assistència que rep i fer un ús responsable dels recursos sanitaris.

Tenint en compte la situació epidemiològica, fomentar l’activació de les persones amb malalties cròniques des de l’atenció primària resulta una necessitat social i alhora una oportunitat individual per millorar resultats en salut” destaca la infermera i investigadora Cibeles Moreno. I afegeix: “Un dels propòsits de la investigació és demostrar amb evidència estratègies que poden millorar la feina que diàriament fan les infermeres de l’atenció primària envers el pacient crònic”.

L’estudi amb disseny quasi experimental oferia un nombre variable de sessions de Health coaching –entre 4 i 6 de contingut muticomponent, educatiu, conductual i emocional – en vers l’activació. El resultat principal és que el Health Coaching va augmentar l’activació de forma significativa i el treball conclou que és una estratègia eficaç per aconseguir millores en l’activació de les persones amb malalties cròniques que es visiten a l’atenció primària. No obstant això, “la millora en l’activació no es manté en el temps. Es necessita fer una proposta d’activitats d’inclusió que afavoreixin el manteniment,” destaca l’autora principal.

En la recerca també hi ha participat les infermeres investigadores Callista Roy, Cristina Monforte, Luís González i Albert Gallart i la investigadora Maria Dolores Navarro. Es tracta del segon article publicat de la tesi doctoral de l’autora. El primer article publicat descriu l’adaptació i la validació de l’instrument de mesura de l’activació “Patient Activation Measure” (PAM13), originàriament dissenyat als Estats Units.

Una recerca infermera avalua una estratègia per activar persones amb malalties cròniques a l’atenció primària

L’estudi, que ha comptat amb finançament del COIB a través d’una beca d’ajudes a la recerca, ha resultat guanyador del primer premi del 27è premi d’Infermeria MútuaTerrassa, celebrat amb motiu del Dia Internacional de les Infermeres i que té per objectiu donar visibilitat a la recerca en les cures infermeres des dels diferents àmbits assistencials dins la pròpia organització i impulsar la recerca.

 

Referència de l'article

Moreno-Chico C, Roy C, Monforte-Royo C, González-De Paz L, Navarro-Rubio MD, Gallart Fernández-Puebla A. Effectiveness of a nurse-led, face-to-face health coaching intervention in enhancing activation and secondary outcomes of primary care users with chronic conditions. Res Nurs Health. 2021 Jun;44(3):458-472. doi: 10.1002/nur.22132. Epub 2021 Apr 8. PMID: 33834505. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834505/