El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona posa a la disposició dels estudiants de 4t curs del Grau d'Infermeria que s'han incorporat al Sistema de Salut, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre SND/232/2020, una pòlissa de responsabilitat civil amb A.M.A, la mútua dels professionals sanitaris. La nostra asseguradora ha ofert aquesta cobertura sense cap cost per als estudiants ni per al col·legi.

El COIB posa a la disposició dels estudiants de 4t d'Infermeria una assegurança de Responsabilitat Civil mentre duri l'Estat d'Alarma

D’aquesta manera, la cobertura serà gratuïta durant el temps que duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya.

 

 

 

Els estudiants d'Infermeria que es trobin en aquesta situació, han de remetre al correu electrònic coronavirus@coib.cat les següents dades:

  • Nom i dos cognoms.
  • El NIF
  • El domicili complet
  • Telèfon de contacte i adreça electrònica, si té
  • Data de naixement
  • Curs que realitza actualment
  • Centre o Universitat on realitza els seus estudis
  • Contracte de treball o certificat d'empresa

Nota: les dades seràn tractades d’acord amb la nostra política de protecció de dades i criteris de privacitat.

Documentació relacionada:

Agraïm i valorem la disposició de les estudiants d'Infermeria per a incorporar-se al Sistema de Salut en una situació tan complexa, però hem de tornar a advertir a les estudiants i als diferents proveïdors de salut que segons l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, la incorporació dels estudiants d'infermeria es pot subscriure amb contractes laborals, d'AUXILI SANITARI, i les estudiants poden realitzar funcions de suport, sempre sota la supervisió d'una infermera titulada.

Els estudiants d'Infermeria encara no tenen el títol oficial i no tenen la capacitat legal de poder exercir les competències d'una infermera titulada. Per tant, no poden tenir persones assignades sense la supervisió adequada ni poden realitzar intervencions infermeres de manera autònoma.

Som conscients que estem davant una situació extraordinària i que les dotacions d'infermeres en el sistema de salut són molt baixes però, per això, no es pot posar en perill ni la salut de les persones que atenem ni a les pròpies estudiants.

Posem a la disposició de les infermeres i de les estudiants d'Infermeria el telèfon 649505052 en horari de 8 a 20h., de dilluns a divendres i l'adreça electrònica coronavirus@coib.cat per a dubtes, queixes i/o denúncies sobre la situació actual de les estudiants.

Com a Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona tenim l'obligació d'investigar i prendre les mesures oportunes en el cas que les estudiants estiguin realitzant funcions no concordes a l'Ordre SND/232/2020 per a protegir a la ciutadania i a les pròpies estudiants.