FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
13 de novembre de 2023

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) del dia 8 de novembre de 2023, i en compliment del que disposen els articles 14.b) i 15 dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, es convoca a tots els col·legiats i col·legiades a l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el dia 28 de novembre de 2023, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona, a la sala d’actes del COIB. (c/ Pujades 350, 3a. Planta. 08019 Barcelona)

Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària

Ordre del dia:

1. Exposició i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels Estatuts col·legials i el text refós resultant, previst a la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, i en l’article 82 dels Estatuts actuals.

2. Exposició i aprovació, si s’escau, del Reglament de procediment per a l’exercici del dret de vot telemàtic.

Feu clic aquí per accedir a la convocatòria de l'Assemblea Extraordinària

Consulta la informació relacionada.

 

L'Assemblea General Extraordinària es va poder seguir de forma telemàtica a través d’un canal d'streaming especialment habilitat.