Notícies del Col·legi

La Comissió Deontològica del COIB ens porta un nou cas pràctic d'Ètica en el dia a dia. En aquesta ocasió el cas analitza com actuar èticament quan la infermera se n'adona que la persona no coneix el pronòstic de la seva malaltia i no disposa de tota la informació a fi de pendre decisions sobre la seva situació.

Notes de premsa

La Vocalia de Llevadores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona ha dut a terme un estudi entre 31 hospitals catalans que posa de manifest la dificultat d’implementar models d’atenció i cures que milloren de forma significativa els resultats perinatals i augmenta la satisfacció de les dones en relació al seu part.

Notícies del Col·legi

Des de que es va iniciar aquest procés d’acreditació, a principis del 2016, s’han avaluat un total de 8 aplicacions de l’àmbit de la salut. Una d’elles és l'app Infermera virtual del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) que és la primera aplicació que supera amb èxit tot el procés d’acreditació d’apps.

Professió

És la primera infermera que investeix la universitat i ho ha fet a proposta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia del centre (FIF-UdL). Grinspun, que actualment és gerent general de l’Associació Professional d'Infermeres d'Ontario (RNAO Canadà) i impulsora de les Guies BPSO® (Best Practice Spotlight Organizations), és un referent mundial de la professió per la seva manera d’entendre-la des del compromís amb el món i des del lideratge fonamentat en els valors, l'evidència i el coratge.

Notícies del Col·legi

El COIB convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 14 de març de 2018 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes. S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2017, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2018.

Notícies del Col·legi

Les infermeres i infermers de Barcelona que s’incorporin al Col·legi a partir de l’1 de gener de 2018 i aquelles que retornin a la corporació després d’un procés d’expulsió per impagament pagaran un 50% menys de quota d’ingrés. El preu de la quota d’ingrés és ara de 148 euros, mentre que abans era de 296 euros.