Notícies del Col·legi

El proper 20 de juliol es durà a terme la Jornada de Consens al voltant de l’acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries. Aquest procés d’autoregulació professional pretén ordenar l’actuació infermera en aquest àmbit un cop s’assoleixi el consens entre els quatre col·legis professionals de Catalunya. En aquests procés, les infermeres de Barcelona estan convocades a conèixer la proposta de norma, aclarir dubtes, fer-hi modificacions o aprovar-lo si s’escau.

Notícies del Col·legi

Matrícula oberta al nou Màster presencial de la Universitat de Barcelona (UB) que compta amb la col·laboració del COIB, responsable del disseny, l’organització i la impartició del contingut. El màster, que començarà el 9 de novembre, està dirigit per Ana Belén Fernández Cervilla, té una durada de dos anys i 60 crèdits.

Notícies del Col·legi

La Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) del COIB inaugura un espai de publicacions amb recomanacions davant les malalties infecciones transmissibles en format de casos pràctics. Uns materials de periodicitat trimestral al voltant de diferents situacions de la pràctica quotidiana que pretenen resoldre els dubtes que poden tenir les infermeres i els infermers que tenen malalties de virus transmissibles per sang.

Notícies del Col·legi

Edicions San Juan de Dios-Campus Docent i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) llancen el llibre digital gratuït «El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y la práctica enfermera». Una obra singular en el seu format i proposta editorial, ja que sorgeix directament de les reflexions abocades en el marc de la primera edició del Seminari permanent «Ètica i valors del tenir cura», organitzat pel COIB el 2016, i que va tenir com a convidada la Dra Joan Tronto, sociòloga i politòloga d’ampli prestigi internacional i reconeguda per les seves aportacions en el camp de la ètica de la cura. 

Notícies del Col·legi

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna – Universitat Ramon Llull posa a disposició un màster únic a l’estat espanyol i que vol dotar de les competències, habilitats i coneixements sobre l'hospitalització domiciliària a infermeres i metges especialitzats en l’atenció a persones en l’entorn de l’Hospitalització a Domicili. Un màster semi presencial, amb 60 crèdits ECTS, al que les col·legiades i col·legiats poden accedir a un preu avantatjós, amb un 10% de descompte sobre l’import total del mateix.

Professió

La Vocalia d’Infermeria del treball del COIB ha participat en l'elaboració del document impulsat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància d’un adequat retorn al treball i promoure unes bones pràctiques que facilitin la reincorporació a la feina després d’una absència per motius de salut. Els resultats del treball es van presentar dimarts a la Jornada Tècnica PINSAP 2018 "Aplicant el PINSAP al territori".