Professió

En aquesta entrevista, Imma Mundet, infermera de l'Equip d’Atenció Residencial (EAR) del Grup Mutuam, relata com ha viscut la pandèmia de la covid-19 des de l’atenció sociosanitària i els EAR.

Professió

En una editorial publicada a la revista European Journal of Midwifery, les llevadores investigadores Anna Martin i Ramon Escuriet alerten que una de les conseqüències de la tensió del sistema sanitari per la covid-19 és que la salut de les dones s’ha situat en un segon pla

Professió

L’infermer pediàtric expert en la promoció de la salut socioemocional, Ramiro A. Ortegón, comparteix la seva experiència en la promoció de la salut a través de la salut socioemocional en aquesta entrevista. Destaca que en temps de covid-19, tenir cura de la salut emocional és més important que mai.

Professió

L’infermer del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i Coordinador del Grup d’Urgències i Emergències del COIB Dani Martínez explica en aquesta entrevista com ha afectat la crisi sanitària per la covid-19 l'àmbit de les emergències i l'atenció prehospitalària.

Professió

L’article "Entenent els reptes de les dones no gestants a Espanya durant el procés de la inducció de la lactància i relactació", que s’ha publicat a la revista Journal of Human Lactation, descriu els reptes que s'han trobat les dones espanyoles durant el procés d'inducció de la lactància materna i relactació

Notícies del Col·legi

S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici del 2020.