Professió

Amb motiu del recent brot de xarampió a la ciutat de Barcelona amb 3 casos confirmats i els brots detectats en el marc estatal i europeu, el Departament de Salut recorda que és molt important que el personal sanitari estigui correctament immunitzat front aquesta malaltia i que conegui el protocol d’actuació per al personal sanitari davant d’una sospita de xarampió així com els recursos disponibles per a professionals al web de Canal Salut.

Professió

La norma segueix els tràmits habituals i entra al seu tram final abans de la publicació al BOE. El Ministeri de Sanitat ha obert el període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer aportacions sobre el text fins al 12 de març. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet la seva aportació demanant que s'exclogui d'exigir una acreditació a les infermeres en l'ús, la dispensació i l'autorització de dispensació de medicaments sense prescripció mèdica.

Professió

Xènia Sist és la primera infermera doctora del centre hospitalari on treballa. El seu àmbit de recerca és la geriatria i la seva tesi doctoral, centrada en l’àmbit de l’Atenció Primària, tracta la prevenció de la fragilitat, una síndrome geriàtrica que té com a característica el deteriorament de les capacitats funcionals en persones grans. Malgrat l'envelliment sigui inevitable, és possible frenar i revertir el deteriorament de les capacitats funcionals a través de la prevenció, on les infermeres tenen un paper clau.

Notícies del Col·legi

El Col·legi ha fet arribar a la Defensora de l'Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA), Laura Baladas, una queixa per un comentari realitzat en el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio, el passat 11 de febrer.

Notícies del Col·legi

La Comissió Deontològica del COIB ens porta un nou cas pràctic d'Ètica en el dia a dia. En aquesta ocasió el cas analitza com actuar èticament quan la infermera se n'adona que la persona no coneix el pronòstic de la seva malaltia i no disposa de tota la informació a fi de pendre decisions sobre la seva situació.

Notícies del Col·legi

El COIB convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 14 de març de 2018 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes. S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2017, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2018.