Professió

La norma segueix els tràmits habituals i entra al seu tram final abans de la publicació al BOE. El Ministeri de Sanitat ha obert el període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer aportacions sobre el text fins al 12 de març. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet la seva aportació demanant que s'exclogui d'exigir una acreditació a les infermeres en l'ús, la dispensació i l'autorització de dispensació de medicaments sense prescripció mèdica.

Professió

Xènia Sist és la primera infermera doctora del centre hospitalari on treballa. El seu àmbit de recerca és la geriatria i la seva tesi doctoral, centrada en l’àmbit de l’Atenció Primària, tracta la prevenció de la fragilitat, una síndrome geriàtrica que té com a característica el deteriorament de les capacitats funcionals en persones grans. Malgrat l'envelliment sigui inevitable, és possible frenar i revertir el deteriorament de les capacitats funcionals a través de la prevenció, on les infermeres tenen un paper clau.

Notícies del Col·legi

El Col·legi ha fet arribar a la Defensora de l'Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA), Laura Baladas, una queixa per un comentari realitzat en el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio, el passat 11 de febrer.

Professió

Després de celebrar el 6è congrés, la Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) organitza el divendres 2 de març una jornada amb l'objectiu de posar en comú dades, reflexions i reprendre alguns dels temes tractats sobre el fenomen de les grans migracions, els drets humans i la salut mental. La jornada tindrà lloc al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i compta amb la col·laboració del COIB.

Notícies del Col·legi

La Comissió Deontològica del COIB ens porta un nou cas pràctic d'Ètica en el dia a dia. En aquesta ocasió el cas analitza com actuar èticament quan la infermera se n'adona que la persona no coneix el pronòstic de la seva malaltia i no disposa de tota la informació a fi de pendre decisions sobre la seva situació.

Notícies del Col·legi

El COIB convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 14 de març de 2018 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes. S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2017, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2018.