Notícies del Col·legi

A través d’aquesta adhesió, el COIB dona suport i valida el Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying en l’abordatge integral de l’assetjament escolar, que recull setze indicadors de qualitat imprescindibles per poder donar resposta a l’assetjament, no tan sols des dels entorns educatius sinó també des d’una perspectiva comunitària.

Notícies del Col·legi

Gràcies al conveni signat amb el COIB, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) contribuirà a la difusió dels continguts d’Infermera virtual i promourà la pròpia eina, potenciant iniciatives de promoció de la salut que es puguin dur a terme a la demarcació de Lleida. Amb aquest acord de col·laboració, Infermera virtual amplia la seva base de col·laboracions amb altres col·legis professionals que troben en els continguts de la plataforma un referent de qualitat per difondre el coneixement infermer.

Notícies del Col·legi

La consellera de Salut, Alba Vergés, va presidir dijous l’acte de signatura de l’adhesió a la campanya Nursing Now acompanyada per la Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, i la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Maria Sardà. Es va comptar amb la presència destacada de la directora executiva d’aquesta campanya, Barbara Stilwell.

Notícies del Col·legi

El COIB convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 20 de març de 2019 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes. S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2018, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2019.

Notícies del Col·legi

Amb la voluntat de millorar els serveis que la corporació professional d’infermeres i infermers ofereix, s’endega un estudi de mercat que té per objectiu conèixer l’opinió de les col·legiades i els col·legiats i que durà a terme l’empresa d’estudi de mercats Salvetti & Llombart, per encàrrec de la nostra corporació.

Notícies del Col·legi

Segur que has sentit a parlar del Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que es va començar a aplicar el maig passat. Si encara no ho has fet et demanem que ens concedeixis cinc minuts i accedeixis a la teva àrea personal per llegir i acceptar la nova política de protecció de dades. És important que coneguis els teus drets i sàpigues quin ús fem al COIB de les teves dades personals.