Boto prescripció infermera
Notícies del Col·legi

Seguint amb el procés de la convocatòria d’eleccions al COIB, que es duran a terme el 24 de febrer, la Mesa Electoral ha proclamat tres candidatures. Les col·legiades i els col·legiats que volen exercir el seu dret a vot per correu i que ja han fet la sol·licitud, a partir de demà començaran a rebre per correu certificat la documentació per emetre el vot.

Notícies del Col·legi

L’horari d’obertura del col·legi electoral a les properes eleccions a la Junta de Govern del COIB convocades el dia 24 de febrer, serà de 9 a 22 hores a l'auditori del Col·legi (c/ Pujades, 350. Tercera planta. Barcelona). Per exercir el dret a vot, les col·legiades i els col·legiats hauran de presentar un document oficial que tingui fotografia (DNI, NIE, carnet de conduir o carnet col·legial en cas de tenir fotografia) i constar en el cens electoral.

Notícies del Col·legi

El conveni signat entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya i els col·legis d’infermeres de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona permet posar en marxa el procés d’emissió del certificat digital necessari per a que les infermeres i infermers acreditats per a la prescripció infermera accedeixin al Sistema Integrat de Recepta Electrònica del Catsalut (SIRE) i signar electrònicament la prescripció que emetin.

Professió

Centenars d’infermeres i infermers que inicien la seva etapa de residents (IIR) han d’escollir en quina unitat docent la duran a terme. Per tal de captar el talent, els diferents centres sanitaris organitzen jornades de portes obertes per poder conèixer els programes especialistes.

Notícies del Col·legi

El COIB suma una nova entitat amb la qual col·labora facilitant voluntaris/es per a diferents programes d’acompanyament. La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.

Actualitat sanitària

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha consensuat el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV) dirigit a professionals de la salut. Es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat és baix a Catalunya i a l’Estat. No obstant, es recomanen mesures de prevenció com la higiene de mans freqüent i tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús al tossis o esternudar.