Notícies del Col·legi

El COIB publica el segon volum de la Col·lecció del Seminari ètica i valors del tenir cura:«Nuevas políticas del cuidar. Alianzas y redes en la ética del cuidado». Aquesta col·lecció de llibres, a l’igual que el Seminari del que neix, està esdevenint un referent en el debat sobre l’ètica del tenir cura per les aportacions reflectides tant de les ponents principals com del grup de treball integrat per infermeres i infermers que aprofundeix sobre cada una de les qüestions plantejades.

Notícies del Col·legi

El Programa Ajuda, es va adreçar en un primer moment als casos de col·legiades que havien estat o estaven patint una situació de maltractament en l’àmbit de les relacions afectives de parella. Malgrat aquest inici, en els quatre anys que fa que es va posar en marxa s’han atès també casos de maltractaments en altres àmbits. El servei, des de la màxima confidencialitat, coordina també recursos assistencials i jurídics per a les infermeres afectades.

Notícies del Col·legi

RESET és el sistema de participació i diàleg permanent de les infermeres de Barcelona. Pretén esdevenir un cultiu d’innovació i millora liderat per les pròpies infermeres sobre la seva professió, les institucions implicades en el tenir cura i fent servir el COIB, com a instrument facilitador i escenari del diàleg.

Notícies del Col·legi

La Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén) del Instituto de Salud Carlos III ha escollit Barcelona com a seu del XXIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, que es farà el novembre del 2019. Comptarà amb el COIB i l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona com a coorganitzadors. 

Notícies del Col·legi

El COIB busca voluntàries i voluntaris per participar en el rodatge de vídeos que explicaran a la ciutadania què fan les infermeres. La filmació del vídeo tindrà lloc el proper dia 30 de novembre a la seu del Col·legi.

Posicionaments i reflexions

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet públic el seu posicionament envers el Reial Decret 1302/2018, de 22 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers.