27 d’abril de 2022

    Properament, el Ministeri d’Universitats publicarà les dates d’inscripció i de celebració de la segona convocatòria de la prova

    Les infermeres que han aprovat la prova d’infermeria familiar i comunitària han d’esperar-se a la publicació de la resolució per tramitar el títol

    El Ministeri d’Universitats ha emès una nota informativa en què s’informa que les infermeres que han aprovat la prova extraordinària per a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària s’han d’esperar a la publicació de la resolució corresponent abans de tramitar el títol.

    En aquesta resolució també es publicaran les dates d’inscripció i de celebració de la segona convocatòria de la prova.

    Es pot veure tota la informació sobre la convocatòria a l’adreça web http://run.gob.es/enfermeriaFamiliarComunitaria.