20 de desembre de 2019

Es tracta del segon conveni que signen l’Ajuntament i l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 100 corporacions professionals. L’anterior conveni, signat l’any 2017, ha permès que una setantena de persones refugiades hagin trobat feina dins el seu sector professional. Els principals serveis oferts dins el conveni han estat qüestions relacionades amb l’homologació de títols, la formació i l’accés al mercat laboral.

Els col·legis professionals refermen la col·laboració amb l’Ajuntament per ajudar professionals asilats i migrants per inserir-se al mercat laboral

L’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya han signat un nou conveni de col·laboració per ajudar a professionals asilats i migrants que viuen a la ciutat per inserir-se al mercat laboral dins del seu àmbit d’activitat. 

Aquest és el segon conveni que se signa amb aquesta finalitat. El mes de març de 2017 es va signar un primer conveni amb aquesta associació, que representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya amb més de 200.000 persones col·legiades de tots els sectors professionals. 

L’objectiu principal d’aquest conveni és facilitar el contacte de les persones professionals asilades i migrants residents a Barcelona amb els col·legis professionals del seu àmbit d’activitat per establir ponts de relació que permetin la seva incorporació professional a la ciutat. 

Els resultats del primer conveni, signat fa dos anys i mig, han estat molt positius i per aquest motiu, l’Ajuntament i l’Intercol·legial han signat un segon conveni de col·laboració. El primer any de treball del conveni, el 2018, es van atendre un total de 23 professionals de diferents àmbits, com advocats, arquitectes, enginyers, metges o psicòlegs. Aquest 2019 un total de 51 persones han estat ateses des dels diferents col·legis del seu àmbit professional. Les principals consultes i serveis que s’han demanat durant aquests dos anys de treball han estat qüestions relacionades amb l’homologació de títols, la formació i l’accés al mercat laboral. 

La col·laboració amb els col·legis professionals, però, va més enllà de l’àmbit estrictament professional, posant en valor el capital social que s’ofereix a les persones que hi accedeixen. Una de les pèrdues destacades de les persones migrants i refugiades és la xarxa social i per tant, la implicació de la societat civil i les entitats en l’acollida de les persones migrants i asilades esdevé clau a l’hora de generar noves oportunitats i afavorir les relacions en la societat d’acollida. 

El Saier és un servei municipal gestionat en conveni amb diferents entitats. És des d’aquest servei que l’entitat AMIC-UGT esdevé un recurs per l’homologació, formació i recerca de feina. Aquelles persones que compleixen el perfil educatiu se’ls informa de la possibilitat de derivar-les al col·legi professional corresponent. Un cop feta aquesta derivació, és el col·legi qui continua l’acollida. 
Així doncs, tant l’Ajuntament de Barcelona com l’Associació Intercol·legial reafirmen el compromís per assolir la integració real de persones migrants i refugiades en tots els àmbits de la vida ciutadana, afavorir la convivència en la diversitat i fomentar la interculturalitat per potenciar la igualtat i la cohesió social dins la ciutat d’acollida. 

Des de l’any 2016 s’està produint un canvi en els fluxos migratoris i dinamisme demogràfic i per tant canvia el perfil de les persones que arriben a Barcelona. Cada vegada hi ha més persones que migren per motius de demanda de protecció internacional en detriment de la població que ho fa per motius econòmics. De fet, les dades del Servei d’Atenció a Persones Immigrants, Emigrants i Refugiades (SAIER) de Barcelona, posen de manifest que al voltant del 53% de persones que arriben a la ciutat tenen perfil de sol·licitant d’asil procedents de països en conflicte. 

Aquest fet també fa visible una concurrència de persones amb perfils professionals altament qualificats, sobretot en els àmbits de les enginyeries, l’arquitectura o de la salut. Segons dades de 2017, el 31% de les persones que arriben a la ciutat tenen estudis mitjans i un 22% tenen titulació universitària. 

 

Fotografia: Associació Intercol·legial