FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Professió

En una editorial publicada a la revista European Journal of Midwifery, les llevadores investigadores Anna Martin i Ramon Escuriet alerten que una de les conseqüències de la tensió del sistema sanitari per la covid-19 és que la salut de les dones s’ha situat en un segon pla

Professió

L’estudi MiRTCIME.CAT, finançat per la Fundació Infermeria i societat, publica nous resultats a la revista Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, la segona amb major factor d’impacte en l’àmbit de la infermeria de salut mental.

Notícies del Col·legi

Amb l’objectiu de promoure la publicació d’articles en accés obert en revistes indexades amb factor d’impacte elevat, el COIB posa en marxa una nova convocatòria anual d’ajuts dirigida a col·legiades i col·legiats que siguin els autors principals d’articles acceptats per a publicació en revistes científiques indexades al Journal Citation Reports. La convocatòria restarà oberta fins que s’esgoti el finançament establert de 16.000 euros.