FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Notícies del Col·legi

A mitjans del mes de març, es va incorporar al COIB com a responsable de Transferència del Coneixement, dins de l’Àrea de Recerca

Notícies del Col·legi

Hi poden presentar les seves sol·licituds infermeres col·legiades a Barcelona, des del 12 de maig fins a l'1 de juny de 2021

Notícies del Col·legi

Un estudi de la Vocalia de Llevadores del COIB analitza per primer cop la prevalença i les variables sociodemogràfiques i laborals de la síndrome d'esgotament professional (burnout) entre les llevadores de les sales de parts d’hospitals públics i concertats de Barcelona