28 de gener de 2022
- Social.cat

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermeres de Catalunya i els quatre col·legis territorials (COIB, COIGI, COILL i CODITA) han expressat la seva oposició a la creació de la nova FP “Supervisió de l'atenció sociosanitària a la persona usuària”, una titulació aprovada per reial decret el 18 de gener.