6 de setembre de 2019

Imparteix un seminari centrat en la història de la bioètica, el desenvolupament dels comitès d’ètica clínica i els seus reptes per fer que totes les veus siguin importants.

La investigadora Helen Kohlen, referent en bioètica i ètica de la cura en entorns hospitalaris, visita Barcelona

El Col·legi Oficial de Infermeres i Infermers de Barcelona i la Fundació Víctor Grífols i Lucas porten a Barcelona a la prestigiosa investigadora alemanya Dra. Helen Kohlen, que té com a àmbit d'estudi les desigualtats tant socials com culturals i de gènere en els camps de la medicina i la infermeria.

Kohlen, que és professora a la Philosophical and Theological University of Vallendar (Koblenz) a Alemanya, on també es responsable de la càtedra "Care Policy und Ethik" (Ètica i política del tenir cura), actualment dirigeix ​​un projecte de recerca "Diversitat cultural i conflictes en l'assistència sanitària" (TONGUE). Des del 2010 dirigeix ​​un projecte de recerca d'acció d'ètica clínica. En la seva tesi va investigar el desenvolupament de comitès d'ètica clínica als Estats Units i a Alemanya, pel qual va rebre un premi científic. La seva investigació posa el focus en el debat sociocrític sobre qüestions de bioètica i biopolítica i està involucrada en processos de transformació, incloent canvis en el moviment d’hospice.

La seva conferència, oberta al públic general, té especial interès per a infermeres i per a professionals multidisciplinars de l’àmbit social i de la salut. En la primera part de la conferència, Kohlen tractarà la història de la bioètica i la seva aplicació o consideració en l'entorn hospitalari. La segona part tracta sobre el desenvolupament paral·lel de l'ètica de la cura, que, en l'entorn hospitalari i pel que fa a la cura de la salut, gairebé no ha trobat camí. A través dels exemples de dues discussions dels comitès, preses de l'estudi de camp, es mostrarà com l'ètica basada en principis amb un enfocament en l'autonomia domina la discussió i com les qüestions de la cura es deixen de costat i es descarten. Quins són els reptes per fer que totes les veus siguin importants i quina participació pràcticament involucrada, serà el fil conductor en la presentació.

  • Conferència: The challenge of making different Voices matter: Bioethics, Hospital Ethics Committees and the Issues of Care (El repte de fer que diferents veus importin: La bioètica, els comitès d'ètica hospitalària i els temes relacionat amb la cura)
  • Seminari “Ètica i valors del tenir cura
  • Dia: 16 de setembre de 2019
  • Hora: 17 h.
  • Lloc: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Pujades 350, 3a planta
  • Accés lliure
  • Més informació

 

Fotografia: PTHV